airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Vi skal sikre det land, og den natur, vi betræder

På vegne af Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia byder alle hjertelig velkommen til Arctic People Conference.
Af borgmester Palle Jerimiassen
20. juli 2023

Kære Arctic Peoples 

Lad mig indledningsvis ønske jer alle tillykke med 50 året for samarbejdet blandt det arktiske folk.

 

Det er et stort jubilæum, henset til de mange resultater, dette samarbejde har opnået. For 50 år siden, november 1973, fandt det første møde i København. Det fejrer vi her på denne conference i Ilulissat. Bl.a. for at gøre status på samarbejdet mellem de oprindelige folk i arktis, de mange prisværdige resultater dette har skabt og de udfordringer vi står overfor, således vi kan sætte retningen for de kommende år.

 

Fra Avannaata Kommunia bakker vi stærkt op omkring de mål og initiativer som De Arktiske Folk arbejder med. De arktiske folks rettigheder og arbejdet med de oprindelige folks rettigheder vil vi til stadighed støtte og bakke op fra Avannaata Kommunia.

 

I Avannaata Kommunia værdsætter vi at børnene bliver hørt. De hører i taler i forbindelse med nationaldagen og via samarbejde med talspersoner fra Nakuusa. Gældende børnepolitik i Avannaata Kommunia er udformet på grundlag af FN´s Børnerettighedskonvention.

 

Vi er i Avannaata Kommunia er glade for at ICC af FN er anerkendt som NGO-organisation, som repræsenterer Inuit i arktis.

 

I lighed med de andre arktiske lande udøves i Avannaata Kommunia fangst og fiskeri i større stil. Vi er glade for, at disse udvikles til stadighed som de primære erhverv, og ikke mindst udgør fiskeriet som vores hovedindtægtskilde.

 

Arbejdet vedr. The North Water støtter vi op omkring. Inughuit, Avanersuarmiut, som bor i vores kommune bor tæt på Pikialasorsuaq, og fordi Pikialasorsuaq har afgørende betydning for fangstdyrene i Thule området.

 

Med hensyn til turismeerhvervet i Grønland, så er Ilulissat omdrejningspunkt for dette erhverv. Antallet af turister stiger fra år til år, og danner grundlag for udviklingen af beskæftigelse og uddannelse. Det er vigtigt at udviklingen reguleres, således det tager udgangspunkt i herboende befolkning, og det forsøger vi til stadighed at sikre bedst muligt.

 

Vi skal sikre det land, og den natur, vi betræder. Dertil har vi brug for veluddannede unge.

 

Klimaforandring er ikke kun noget vi hører i nyhederne, det er noget vi kan mærke i Avannaata Kommunia. Klimaforandring har medført store konsekvenser for især fangst. Fiskeriet og andre erhverv har måttet tilpasset sig markant løbende. Trafik og kommunikation er voldsomt udfordret på grund af klimaforandringerne.

 

Vi er med til at arrangere for første gang fra d. 2. oktober en tre dages klimakonference i samarbejde med Universitet i Bergen, Norge.

 

Bl.a. med udgangspunkt i disse forhold, arbejder vi i Avannaata Kommunia at etablere et Klima Universitet her i Ilulissat. Vi håber bl.a. herigennem, at initiativet kan gøre livsvilkårene lettere for folk i arktis, gennem forskning.

 

Tak for at I har vilje til at holde denne konference her i Ilulissat. Vi er meget glade for at fremvise vores kommune.

 

Med disse ord byder jeg jer endnu engang velkommen, jeg håber I vil får en udbytterig konference.

 

Med ønske om sundhed til jer byder jeg jer velkommen til Ilulissat.

 

Tak.