airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Høring: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 48, for rekreativt område til øget koncentration af hytter.

„Uummannatsiaq“ i Delområde 0003-L08 -Det åbne land.
30. august 2023

Kommuneplantillægget har til formål at skabe mulighed for opførelse af flere hytter og teltplatforme i området.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 48 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 30.08.2023 til og med 11.10.2023.

Kommuneplantillæggets formål.

Kommunen ønsker at give borgere og lokale turistoperatører bedre mulighed for at anvende Uummannatsiaq til rekreative formål.

Området er en gammel bygd som har stor værdi for mange, men er i risikozonen for tsunami.

Det nye kommuneplantillæg definerer tsunami sikkerhedszoner for byggeri og giver mulighed for at bebygge områder tættere på kystlinjen end de 100 m som er gældende nu. Kommuneplantillæget tillader også midlertidige teltplatforme og tættere bebyggelse end tidligere.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 11.10.2023.