airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udvidelse af kirkegård i Uummannaq

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 45 er fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden: 21.09.2023 til og med 16.11.2023.
25. september 2023

Forslag til kommuneplantillæg for Delområde D06 i Uummannaq 

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 45 er fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden: 21.09.2023 til og med 16.11.2023.

Kommuneplantillæggets formål

Kirkegården i Uummannaq har brug for en udvidelse for at skabe plads for fremtidige grave. Arealet for kirkegården skal udvides i nordøstlig retning.

Kommuneplantillæg nr. 45 for detailområde 1500-D06 er lavet for at muliggøre en udvidelse, der kan dække byens behov for begravelsespladser for fremtiden.

Det nye forslag for udvidelsen af kirkegården vil gøre at Delområde E07 bliver inkluderet i delområde D06.

Offentlig høring

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl., fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside: https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/  eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 16.11.2023.

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på mail: plania@avannaata.gl.