airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Flere nye anlægsprojekter i 2024

Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia har fordelt 86 mio. kr. til anlæg i 2024. Her kan du læse hvilke.
5. januar 2024

I 2024 er der afsat midler til en række anlægsopgaver i Avannaata Kommuia. Kommunalbestyrelsen har prioriteret 86 mio kr og sikre dermed at en række projekter færdiggøres og en række nye sættes i gang. Det er blandt andet til lærerboliger, kloakrenovering, dagsinstitutioner og indkøb af materiel som fx 3 snescootere til bygder i Upernavik-distriktet.

 

15 nye anlægsprojekter sættes i gang i 2024. Det er fx flodsikring i Siorapaluk, tømning af dumpen i Aappilattoq og lærebolig i Nuussuaq. Ungdomsklubben i Qaanaaq skal renoveres og veje skal udbredes/asfalteres flere steder i byer og bygder.  

 

En række projekter er der allerede indgået kontrakter om. Det er fx fritidshjemmet i Ilulissat, læreboliger i Saattut, byggemodning i Uummannaq og daginstitution i Tasiusaq.  

 

Alle anlægsprojekterne for 2024 er prioriteret geografisk og efter indbyggertallet som fordelingsnøgle. Herunder kan du se hvilke projekter, der færdiggøres eller startes op:

 

 

Ilulissat – 26,4 mio. kr.

Fritidshjem, Ilulissat

Integreret Institution, Ilulissat

Vej til lufthavn, Ilulissat

Byggemodning, Ilulissat

 

Uummannaq – 12,4 mio. kr.

Kloakrenovering, Uummannaq

2 lærerboliger, Saattut

Byggemodning, Uummannaq

Asfaltering, Uummannaq

Sullissivik, Qaarsut

Kunstgræsbane, Saattut + Ikerasak

 

Upernavik – 14,5 mio. kr.  

Daginstitution, Tasiusaq

Servicehus, Upernavik Kujalleq

Lærerbolig, Nuussuaq

Elevator, Alderdomshjem Upernavik

Tømning dump, Aappilattoq

Byggemodning, Upernavik

 

Qaanaaq – 4,5 mio. kr.

Vejudbedring, Qaanaaq

Ungdomsklub, Qaanaaq

Flodsikring, Siorapaluk

Vandrør Elevhjem + Alderdomshjem

Skole, Qaanaaq

 

Fælles – 26,4 mio. kr.

Miljøfonden

Indkøb køretøjer, affaldsplan + 4 snescootere

Kommunale bygninger

Vejudbredring bygder, herunder Qerqertaq

Beredsskabsskure

Aldersomshjem, Ilulissat

Modelstandard på minihal i bygder

 

 

Skulle alle anlægsmidlerne ikke blive brugt i 2024, vil de overgå til den nydannede anlægs- og renoveringsfond i Avannaata Kommunia.

 

Du kan også finde en nærmere beskrivelse af projekterne i referater fra kommunalbestyrelsen her Dagsorden og referater (avannaata.gl)