airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

En samlet vision for Uummannaqs fremtidige udvikling

Kommunalbestyrelsen godkender enstemmigt byudviklingsplan
16. april 2024

Nu har byen Ummannaq også fået en overordnet byudviklingsplan for de kommende årtiers udvikling.

 

”Kommunalbestyrelsens overordnede mål er, at Uummannaq er en god by at bo i for både erhvervslivet og den almindelige borger. Ved at sikre en god livskvalitet, så kan vi fortsat tiltrække arbejdskraft og videreudvikle byen,” siger borgmester Palle Jerimiassen (AI), Avannaata Kommunia.

 

Byudviklingsplanen er resultatet af flere års arbejde, hvor der har været holdt borgermøder og møder med interesseorganisationer og foreninger i Uummannaq. Avannaata Kommunias byplanlæggere har analyseret og beskrevet den nuværende by og udformet en række skitser til fremtidig byudvikling på baggrund af de ønsker og ideer der er komme på møder og høringssvar.

 

Det hele er nu samlet i en spændende publikation ”Byudvikling Uummannaq – udviklingsmuligheder for den eksisterende by, Spraglebugt- og vandsøarealerne”, som Avannaata Kommunias kommunalbestyrelse har vedtaget på et møde i marts 2024.

 

”Formålet med byudviklingsplanen er at få skabt overblik over de vigtigste forslag og muligheder for udvikling. Det er et godt fælles grundlag for at vi kan gå i gang med at prioritere politisk og økonomisk”, siger Palle Jerimiassen.

 

Du kan downloade og læse byudviklingsplanen for Uummannaq

Uummannaq er med sine godt 1.400 indbyggere den næststørste by i Avannaata Kommunia. Byen fungerer som lokalcenter for distriktets 5 beboede bygder, Niaqornat, Qaarsut, Ikerasak, Saattut og Ukkusissat. Hertil kommer to bygder, Illorsuit og Nuugaatsiaq, der blev ramt af tsunami i 2017 udløst af enorme jordskred i Karratfjorden.

 

”Uummannaq skal fastholdes og udvikles som lokalcenter med en række funktioner som skole, administration, sport, kultur mm. Fiskeri er det største erhverv og byen har også potentiale for at udvikle sig som en vigtig turistdestination," hedder det i forordet til udviklingsplanen.

 

Byen besøges allerede i dag af store, internationale krydstogtsskibe og mindre turbåde fra Ilulissat. Forventningen er, at den nye kommende atlantlufthavn, der ventes åbnet i Ilulissat i 2026, vil åbne nye muligheder for at styrke turismeerhvervet i Uummannaq. Byen ligger kun 170 km nordvest for den nye lufthavn. Der er derfor også fx skitseret muligheder for at etablere nye områder for erhverv i Uummannaq.

 

Udvikling af nye arealer

Uummannaq er en havneby og fiskeri og fangst er livsnerven. Gode faciliteter, der understøtter firskerierhvervet, er derfor også behandlet i byudviklingsplanen. Fx ønskerne om et jolleværksted og et indendørs agnested ligesom der er efterlyst bedre adgangsforhold og havnefaciliteter for jollefiskere i fx ”Smørhavnen”.

 

Planen indeholder også en strategi for hvordan man kan udvikle nye områder omkring den eksisterende by og hvordan byen kan komme til at hænge bedre sammen. I dag sætter reservevandsøen med spærrezone begrænsninger for udvikling og det foreslås at et osmoseanlæg erstatter behovet for reservevandsø.

 

I den nye plan skitserer derfor også, hvordan et nyt by- og boligområde omkring Qasigissat / Spraglebugten kan se ud og hvordan fx gangbroer tværs over den nuværende reservevandsø kan binde byen sammen på kryds og tværs.

 

Fælles vision om muligheder

Beslutningen om at godkende byudviklingsplanen for udvikling af Uummannaq er et afgørende skridt for de politiske ambitioner.

”Vi har igennem de seneste år holdt borgermøder, talt med erhvervslivet, institutioner og foreninger og andre lokale interessenter. Nu står vi med en visionær plan, som afspejler en række fælles ønsker og behov og vi er klar til at begynde de politiske prioriteringer”, siger borgmester Palle Jerimiassen (AI) Avannaata Kommunia.

 

Du kan downloade og læse byudviklingsplanen for Uummannaq

Den politiske ambition er, at også Upernavik og Qaanaaq får byudviklingsplaner.

Ilulissat har allerede en plan, den kan du læse her 

……..

Har du spørgsmål, så kontakt gerne Avannaata Kommunia, Teknisk Forvaltning/Planafdelingen. Skriv til

plania@avannaata.gl.

af  kommunikationsmedarbejder Dorthe Olander

Forslag til ny plads ved Atuarfik Edvard Kruse & kirken
Vandrersti på tværs