airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Uummannap siunissami ineriartornissaa pillugu ataatsimoortumik takorluugaq

Illoqarfiup ineriartornissaanut pilersaarut Kommunalbestyrelsip tamarmiusup akuersissutigaa
16. april 2024

Maanna aamma Uummannap illoqarfittut ukiuni qulikkaani tulliuttuni ineriartortinneqarnissaanut pilersaaruteqalerpoq.

 

”Kommunalbestyrelsip anguniarpaa Uummannaq tassaassasoq inuussutissarsiortunut innuttaasunullu illoqarfigissallugu pitsaasoq. Innuttaasut atugarissaarnissaasa qulakkeerneratigut illoqarfik suliartorumasunut kajungernartunngortissinnaavarput ineriartorteqqillugulu,” taama oqarpoq Avannaata  Kommuniani borgmesteri, Palle Jerimiassen.

 

Illoqarfiup ineriartortinnissaanut pilersaarut ukiuni arlalinni suliarineqarsimavoq, innuttaasunik ataatsimiisitsisoqartarsimavoq, aamma Uummannami soqutigisaqaqatigiiffiit peqatigiiffiillu ataatsimeeqatigineqartarnikuupput. Avannaata Kommuniani illoqarfinnik pilersaarusiortartut ullumikkut illoqarfiusoq nalilersornikuuaat allaaseralugulu, siunissamilu illoqarfiup ineriartortinneqarsinnaanera ilusilersortarsimavaat ataatsimiinnerni tusarniaanernilu akissutaasimasutigut kissaatigineqartut isumassarsiallu tunngavigalugit.

 

Tamakku tamarmik maanna ataatsimoortillugit soqutiginartunngortillugit naqitanngortinneqarsimapput ”Illoqarfiup Uummannap ineriartortinneqarnissaa – illoqarfiup, ”Kangerloqqissup” aamma ”Imeqarfiup eqqaata” ineriartortinneqarnissaannut periarfissat”, 2024-imi martsimi Avannaata Kommuniani Kommunalbestyrelsip ataatsimiinnerani akuersissutigineqarsimasoq.

 

”Illoqarfiup ineriartortinneqarnissaa pillugu pilersaarutip siunertaraa ineriartortitsinissamut siunnersuutit periarfissallu pingaarnerpaat katersorlugit takusassiarineqarnissaat. Tamanna ataatsimoorluni tunngavissatsialaavoq politikkikkut aningaaqarnikkullu pingaarnersiuinissatsinni”, Palle Jerimiassen oqarpoq.

 

Pilersaarut uani aasinnaavat atuarlugulu byudviklingsplanen for Uummannaq

 

Uummannaq 1.400 miss. inuttussuseqarnermigut Avannaata Kommuniani illoqarfinni anginerpaap tulleraa. Illoqarfiup nunap immikkoortuani tamaani nunaqarfinnut talllimaasunut qitiusoqarfiuvoq, tassa Niaqornat, Qaarsut, Ikerasak, Saattut aamma Ukkusissat. Nunaqarfiit marluk, Illorsuit aamma Nuugaatsiaq, 2017-imi Karrat kangerluanni innap sisoorneratigut tassaarsuaqarujussuarneranit eqqorneqarput, maannalu inuminnit najorneqaratik.

 

”Uummannaq aalajangiusimaneqassaaq ineriartortinneqarlkunilu tamaani qitiusoqarfittut assigiinngitsutigut inerisarneqarsimassalluni, soorlu atuarfitsigut, aqutsisoqarfitsigut, timersornikkut kultoorikkullu il.il. Aalisarneq inuussutissarsiutigineqarpoq pingaarnerpaatut illoqarfillu periarfissaqarpoq takornariartitsinermi pingaarutilittut ineriartornissaminut”, taama allappoq Palle Jerimiassen, ineriartortitsinissamut pilersaarummi siulequtsiinermini.

 

Ullumikkut illoqarfik tikeraarneqartareerpoq umiarsuarnik takornariartaatinit aamma Ilulissaniit angallatinit. Naatsorsuutigineqarpoq Ilulissani mittarfissuartaassaq pilersaarutigineqartutut 2026-mi atorneqalerpat, Uummannami takornariartitsinermi periarfissat ammaanneqassasut takornariartitsinerlu nukittorsarneqassasoq. Illoqarfik mittarfissuartaassamiit avannamut kimmut 170 km-riinnarnik ungasitsigisumiippoq. Taamaattumik aamma Uummannami inuussutissarsiuteqarfissanik nutaanik takorluuisoqareersimavoq.

 

Illoqarfiup immikkoortortaanik nutaanik inerisaaneq

Uummannaq umiarsualiveqarpoq, aalisarneq piniarnerlu inuussutissarsiutaallutik pingaarnerit. Taamaattumik aamma aalisarnermik inuussutissarsiummut suliffeqarfiit ikorfartuilluarsinnaasut illoqarfimmi ineriartortitsinissamut pilersaarummi aallaaserineqarsimapput. Assersuutigalugu kissaatigineqarpoq umiatsiaaqqanut iluarsaasarfeqarnissaq kissaatigineqarpoq, aamma illup iluani neqitsersuisarfeqarnissaq ujartorneqarluni, kiisalu angallateerarsortunut umiatsialiviit pitsaanerusut noqqaassutigineqarput, soorlu Kangerloqqissumi.

 

Pilersaarut aamma imaqarpoq periaasissamik illoqarfimmi pioreersumi illoqarfiup immikkoortortaanik nutaanik inerisaanissamik aamma qanoq iliorluni illoqarfik imminut atanerulersinneqarsinnaasoq. Ullumikkut taseq imeqarfissatut sillimmataasoq illersorniarlugu killeqarfilerneqarsimavoq ineriartortitsinissamut killilersuutaalluni, taamaattumillu aamma siunnersuutigineqarpoq imaanit tarajuiakkamik imermik pilersuineq ikaarsaarfigineqassasoq, tatsimillu imeqarfissamaateqarnermut taarsiullugu.

 

Pilersaarummi nutaami taamaattumik isumaliutigineqarpoq Qasigissani illoqarfiup immikkoortua nutaaq qanoq isikkoqarsinnaanersoq aamma assersuutigalugu tatsimi imeqarfissamaataasumi ikaartarfilersuinikkut illoqarfik imminut ataqatigiinnerulersinneqarsinnaasoq.

 

Periarfissat pillugit ataatsimoorluni takorluukkat

Uummannap illoqarfiata ineriartortinneqarnissaanut pilersaarusiortoqarnissaanik aalajangerneq aalajangiisumik alloriarneruvoq politikkikkut anguniakkat pillugit.

 

”Ukiuni kingullerni innuttaasunik ataatsimiisitsisarnikuuvugut, inuussutissarsiortut oqaloqatigisarnikuuagut, suliffeqarfiit peqatigiiffiillu, kiisalu najukkani soqutigisallit allat ilanngullugit. Maanni takorluukkanik tunngavilimmik pilersaarutaateqalerpugut, kissaatigisanik pisariaqartitanillu ataatsimoorussanik tunngaveqartumik, taamaalillutalu politikkikkut pingaarnersiuinissatsinnut piareerluta”, taama oqarpoq Avannaata  Kommuniani borgmesteri, Palle Jerimiassen.

Pilersaarut uani aasinnaavat atuarlugulu byudviklingsplanen for Uummannaq

Politikkikkut anguniagaavoq Upernaviup Qaanaallu illoqarfittut ineriartornissaannut pilersaarusiortoqassasoq.

 

Ilulissat pilersaaruteqareerput, taanna atuarsinnaavat 

……..

Apeqqutissaqaruit, taava Avannaata Kommuniani, Teknikkeqarnermut Ingerlatsivik/Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfik attavigisinnaavat. Uunga allassinnaavutit: plania@avannaata.gl.