airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Brandfolk efteruddannes

Af: Beredskabsinspektør Isak Pjettursson, Avannaata Kommunia
24. maj 2024


I det barske og uforudsigelige arktiske miljø er brandmændene i Avannaata Kommunia altid på vagt og klar til at håndtere nødsituationer. For at forbedre deres evner og styrke deres beredskab deltager brandmændene til stadighed i efteruddannelse, der sigter mod at styrke deres færdigheder og deres evne til at imødekomme de opgaver, der er forbundet med at være i beredskabet.

Denne uddannelse er designet til at levere et betydeligt kompetenceløft inden for undervisningen af både eksisterende og kommende indsatspersonale. Samarbejdet mellem Avannaata Kommunia, Jesper Stenbakken fra KOVIDA og Søren Korsgaard fra SK Care har gjort det muligt at facilitere denne indsats. Søren og Jesper bringer med sig stor erfaring i uddannelse af undervisere og har årelang erfaring med at uddanne beredskabet både i Danmark og Grønland og kender således til de forhold der gør sig gældende for det grønlandske beredskab.

 

Uddannelsen blev gennemført i perioden fra den 29. april til den 8. maj 2024 og sigter mod at have to undervisere i hver by i Avannaata Kommunia. Deltagerne blev undervist med det formål at kunne uddanne og vedligeholde uddannelsen for brandfolk i overensstemmelse med Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

 

Efteruddannelsen omfattede både grundlæggende færdigheder som voksenunderviser og et kvalitetssikringsmodul, der sikrer høj faglighed og definerer standarden for undervisning på kysten. Dette sikrer, at brandmændene ikke kun er i stand til at håndtere nødsituationer effektivt, men også at de er i stand til at uddanne og støtte hinanden i deres kontinuerlige stræben efter at beskytte samfundet.

 

Denne efteruddannelsesindsats er et eksempel på Avannaata Kommunias engagement i at styrke sit beredskab og sikre sikkerheden for dets indbyggere i det barske arktiske miljø. Ved at investere i brandmændenes færdigheder og viden styrker kommunen sit beredskab og forbereder sig bedre på at håndtere enhver nødsituation, der måtte opstå.

”Der er mange ligheder mellem de danske beredskaber og de grønlandske beredskaber” siger Jesper Stenbakken ”Men der er lige så mange forskelle. Vores opgave har været at samarbejde med vores grønlandske kollegaer om at være i stand til at overholde retningslinjerne i Beredskabsstyrelsens materiale SAMTIDIG med at vi har fokus på at retningslinjerne skal kunne anvendes i Grønland”.

”Der er nogle helt afgørende forskelle mellem beredskabet i Grønland og i Danmark. I Danmark kan vi altid tilkalde assistance fra nabobyer, eller beredskabsstyrelsen som kan være fremme i løbet af meget kort tid. Det så vi blandt andet da Børsen brændte, hvor der indenfor de første 24 timer har været indsat op mod 200 mand fra beredskab og politi med tilhørende køretøjer”, siger Jesper Stenbakken fra KOVIDA og fortsætter:

”I Grønland er det umuligt at have så store styrker fremme på så kort tid, så vores grønlandske kollegaer er vant til at tænke alternative løsninger; løsninger som af og til er umulige at få til at spille sammen med de danske retningslinjer som jo er lavet til danske forhold”.

Brandmændene selv udviser stor arbejdsomhed og seriøsitet i efteruddannelsen. De er fast besluttede på at anvende deres forbedrede færdigheder til at beskytte og tjene deres lokalsamfund på bedst mulig vis.

Med foranderlige krav og retningslinjer fremhæver denne efteruddannelsesindsats vigtigheden af fortsat læring og tilpasning for at imødegå de unikke udfordringer, som det arktiske miljø præsenterer, et miljø som de danske retningslinjer sjældent tager højde for..