airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Velbesøgt borgermøde i Uummannaaq

Stor spørgelyst fra borgere
20. juni 2024

Omkring 60 beboere i Uummannaq var mødt op, da borgmester Palle Jerimiassen (AI) havde inviteret til borgermøde i byen.

 

”Jeg vil gerne sige en stor tak til alle, der kom til borgermødet. Det er vigtigt og godt, at så mange viser interesse for udviklingen, så vi i fællesskab kan gør vores kommune til et endnu bedre sted at bo, leve og arbejde, siger borgmester Palle Jerimiassen (AI), Avannaata Kommunia.

Borgmesteren fortalte om de politiske ambitioner for både kommunen og byer/bygder og spørgelysten blandt de fremmødte var stor.
Nogle af emnerne der blev kommenteret og spurgt til var fx bedre boligforhold i byer og bygder, udfordringer med håndtering af affald og problemer med efterladte spøgelsesgarn.
Nogle af de lokale erhvervsdrivende ønskede også, at der blev bedre mulighed for at have en lokal skind-produktion.
Et par af deltagerne gjorde opmærksom på, at forholdene for førtidspensionister ikke er gode nok og at det er et problem med de høje billetpriser fra Uummannaq. Høje billetpriser skaber ulighed i forhold til at kunne rejse både inden for kommunen og i resten af landet.
 
Borgermødet fandt sted i forbindelse med, at Avannaata Kommunias kommunalbestyrelse holdt ordinært møde i Uummannaq onsdag d. 12. juni 2024.
 
Du kan finde dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsesmøder på kommunens hjemmeside
 
Kommunalbestyrelsen har for nylig godkendt en ny udviklingsplan for Uummannaq – klik og læs Udviklingsplan for Uummannaq