airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Annoncering fiskerabrik Ilulissat

Projektansøgning for ny fiskefabrik i delområde B11
6. juni 2024

Projektansøgning for en ny fiskefabrik i delområde B11, Ilulissat

 

Avannaata Kommunia annoncerer hermed et projektforslag for en ny fiskefabrik i delområde 1200-B11, Ilulissat.

Annonceringsperioden foregår fra den 06.06.2024 til og med 15.08.2024.

Forslaget kan ses her: bit.ly/Aalisa_A

 

Projektet omfatter

Masanti A/S (på vegne af bygherren Aalisa ApS) havde sendt ind projektansøgning for opførelse af en ny fiskefabrik ved Mittarfimmut Aqqutaa i Ilulissat. Området er beliggende mellem slædespor og Mittarfimmut Aqqutaa nord for byen. Masanti A/S ansøger om et område til fiskefabrik i form af en hal i 2 etager med tilhørende plads til maskineri, oplæg og parkering.

 

Alternative projektforslag og øvrige bemærkninger

I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet, ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag.

Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg.

Fuld listen af krav til alternative projektforslag findes på Kommuneplanens hjemmeside. 

 

Vurdering af alternative ansøgninger

Såfremt der skulle indkomme alternative projektansøgninger i høringsperioden, vil de blive vurderet ud fra følgende kriterier, rangeret efter vægt:

1. Økonomiske oplysninger, der dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres;

2. Tidsplan for byggeriet/anlægget;

3. Beliggenhedsplan, der viser udnyttelsen af det ansøgte erhvervsareal og hele B11-delområdet.

 

 Tids- og aktivitetsplan

Fra den 06.06.2024: kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet.

Til den 15.08.2024: kl. 16:00 lukker modtagelsen af projektforslag.

 

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 701800 eller på mail: Plan@avannaata.gl

Forslaget kan ses her: bit.ly/Aalisa_A

 

Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Selvstyrets lovbekendtgørelse af Inatsisartutlov, nr. 4 af 25. januar 2024 om planlægning og arealanvendelse, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.