airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Avannaata Kommunia skal deles

Kommunalbestyrelsen har besluttet at dele kommunen
10. juli 2024

Borgmester Palle Jerimiassen (løsgænger) har afleveret en officiel anmodning til naalakkersuisoq for Indenrigsanliggender Jess Svane, om at få forlænget valgperioden med mindst 1 år.

Der sker som følge af en beslutning i kommunalbestyrelsen om at dele kommunen.


”Jeg er blevet pålagt af kommunalbestyrelsen at anmode Selvstyret om at forlænge valgperioden med mindst 1 år for at sikre en overgangsperiode efter en deling af kommunen,” siger borgmester Palle Jerimiassen (AI – løsgænger),  Avannaata Kommunia.


Kommunalbestyrelsen ser helst, at perioden forlænges med 2 år, så der er ordentlig tid til at implementere ændringerne. Hvis Selvstyret imødekommer anmodningen, skal der ikke være kommunalvalg i Avannaata Kommunia i 2025 som planlagt.


Anmodningen om at få forlænget valgperioden blev afleveret personligt, da Jess Svane besøgte Avannaata Kommunia.


Redegørelse om opdeling på vej

I juli 2024 er det planen, at BDO-revision, der er eksterne revisorer for Avannaata Kommunia, skal aflevere en redegørelse for konsekvenserne af en kommunedeling af Avannaata Kommunia.

 

Redegørelsen skal deles til alle byer, så borgerne kan få viden om indholdet.

”Her vil det fremgå, hvordan kommunens afdelingers økonomi, indtægter og udgifter ser ud, og hvordan driften og udgifterne af administrationen kommer til at se ud. Vi har fået redegørelsen tidligere, men fordi Selvstyret halter med at afgive data, der skal bruges i redegørelsen, så trækker det ud med at blive færdig med den, forklarer borgmesteren. 

 

Kommunalbestyrelsen har på baggrund af forslag fra Anthon Frederiksen (N) taget en grundlæggende beslutning om, at de ønsker at dele kommunen.

 Kommunalbestyrelsesmedlem Bendt B. Kristiansen (IA) har fremsat forslag om, at der afholdes en folkeafstemning om kommunedelingen.

 

Kommunalbestyrelsen blev enige om at behandle forslaget om kommunedelingen og forslaget om folkeafstemning samlet, hvilket skal ske i november 2024.

 

Der er således ikke på nuværende tidspunkt taget beslutning om, hvordan kommunen skal deles.

”Jeg forventer, at punktet skal drøftes på et særskilt kommunalbestyrelsesmøde, men kommunalbestyrelsen har besluttet sig for, at kommunen skal opdeles og det arbejde skal gøres færdigt,” siger borgmesteren.

 

Informationskampagne om kommunedeling

Avannaata Kommunias kommunalbestyrelse har taget en beslutning om, at der skal gennemføres informationskampagner i byerne om opdeling af kommunen og at det skal udføres af borgmesteren, og derefter skal der afholdes en folkeafstemning om kommunedeling, som planlægges til november 2024.

 

“Når der gennemføres informationskampagner i byerne, skal formændene for bygdebestyrelserne deltage, og efterfølgende selv afholde borgermøder. Denne fremgangsmåde vil sikre, at alle bosteder får stiftet bekendtskab med redegørelsens indhold. Når informationskampagnen er gennemført, kan næste skridt være, at der afholdes en folkeafstemning”, hedder der i referatet fra kommunalbestyrelsesmødet.