airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qaarsut

Tsunamirisikoen i dit lokalområde 

- en guide til større sikkerhed i Qaarsut

Risikoen for tsunami 

Download PJECE

Med katastrofen i 2017 , der særligt ramte Nuugaatsiaq og Illorsuit, blev det tydeligt, at der i Uummannaq-området er en reel tsunamirisiko.

I 2021 blev det med undersøgelserne fra GEUS klart, hvor stor denne risiko egentligt er, og at den gælder for alle Uummannaqs bygder.

I din bygd er der dermed også en tsunamirisiko, som kan udløses af et fjeldskred på den sydvendte kyst af Karrat Fjorden eller et ved Kigarsima-fjeldet.

Det kan ikke klart siges, hvornår et sådan fjeldskred kan ske, men som udgangspunkt vil det
kunne opstå på hvilket som helst tidspunkt af døgnet og på en hvilken som helst tid af året.

Dette kan også betyde, at der kan gå mange år før en tsunami kan ramme, og det er derfor ikke sikkert at du eller din familie nogensinde kommer til at opleve en sådan katestrofe.

Det er derimod sikkert at tsunamier kan betyde store ødelæggelser og udgøre en fare for mennesker, der opholder sig inden for dens risikozone.

Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i, hvordan risikoen ser ud i dit lokalområde, og hvordan du kommer i sikkerhed.


Inden en tsunami 

Forbered din husstand på en tsunami
Hvis der bliver varslet om tsunami, og du opholder dig, bor, arbejder eller går i skole i
risikozonen, skal du forlade stedet med det samme. Du skal søge væk fra risikozonen og dernæst søge til samlingsstedet.

Der vil ikke være tid til at pakke tøj, mad eller vandflasker.
Det er derfor en god idé at have en katestrofe-pakke til din
hustand, der indeholder de mest basale ting.

Tal med din familie

Ved at tale med din familie og planlægge vil alle vide, hvad de skal gøre, hvis der opstår en tsunami.

På den måde reduceres panik, og man sikre at alle tænker mere klart og dermed reagerer hurtigt under en katastrofe.

Husk!
• Gå aldrig ned til kysten for at se tsunamien.

• Gå ikke ned til kysten selv, hvis vandet trækker sig tilbage efter en tsunami. Tsunamier består af flere bølger,
og der kan være flere på vej.

• En tsunami flytter sig hurtigere end en person kan løbe. Træk derfor op i terræn indtil du er i sikkerhed.

Kend de sikre områder 

Nedestående kort viser risikozonen i Qaarsut samt bygdens samlingssted, dagplejecentret.
Det er vigtigt, at du kender dette kort.

Risikozonen = Område der vil blive ramt af en tsunami i det værst tænkelige tilfælde.

Samlingssted = Stedet hvor alle beboere skal søge til umiddelbart efter en tsunami.


Under en tsunami 

Hvis en tsunami rammer
Er du ved kysten, og ser du havet trække sig unormalt meget tilbage forlad da kysten og løb mod højt terræn.

Alarmér folk i din umiddelbare nærhed.

Får redningsberedskab og politi melding om, at en tsunami er på vej, alarmerer de bygden. Bliver du alarmeret om en tsunami, skal du forlade risikozonen med det samme.


Forlad derfor din båd, bolig, arbejde eller skole med det samme. Efterlad evt. ejendele, selvom der er risiko for, at du mister dem.

Når du er i sikkerhed uden for risikozonen, bevæg dig da til bygdens samlingssted.
Herfra sikres bedre overblik over hvem, der er i god behold eller om nogen savnes.

Skilte  

Skiltet her viser hvor du skal løbe hen, hvis der kommer en tsunami til din bygd. Skiltene er sat op rundtom i Uummannaq og alle bygderne rundtomkring.

Det er vigtigt at du følger skiltene, hvis der skulle ske en tsunami.

Du må ikke fjerne skiltene. 


Efter en tsunami 

Bliv i sikkerhed
Efter en tsunami skal du forblive i sikker afstand fra kysten, da den første tsunami kan efterfølges af flere og større tsunamier.

Elektricitet og mobilforbindelse kan være nedbrudt i din bygd. Ved samlingsstedet vil der være mulighed for at tilslutte en nødgenerator og dermed få el og varme.

Kan du opvarme dit eget hjem uden el, og ligger dit eget hjem uden for risikozonen, kan du og din familie forlade samlingsstedet og opholde jer i hjemmet indtil hjælp kommer til bygden. Forlad dog aldrig samlingsstedet, før du og din familie er registreret. På den måde ved myndighederne, at du/I er uden for fare.

Hjælpen er på vej
Er din bygd ramt af en tsunami, kommer der hjælp udefra. Grønlands Politi,
Arktisk Kommando og redningsberedskabet i Avannaata Kommunia vil alle arbejde sammen om, at den nødvendige hjælp kommer til bygden hurtigst muligt.

Hvis der er behov for det, vil du og din familie blive evakueret fra bygden til et sikkert sted.

Din basale katastrofepakke bør indeholde følgende:

  • Førstehjælpskasse
  • Radio eller VHF
  • Lommelygte med batteri
  • Mobiltelefon
  • Vand på flaske
  • Tøj til sæsonen 
  • Dåsemad til 3 dage. (Dette betyder ikke, at der går 3 dage før du får hjælp. Det er alene en sikkerhed for at være forberedt på alle situationer)