airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Uummannaq

Risikoen for tsunami

Download Pjece

Med katastrofen i 2017 , der særligt ramte Nuugaatsiaq og Illorsuit, blev det tydeligt, at der i Uummannaq-området er en reel tsunamirisiko. I 2021 blev det med undersøgelserne fra GEUS klart, hvor stor denne risiko egentligt er, og at den gælder for Uummannaq og alle Uummannaqs bygder.

I Uummannaq by er der dermed også en tsunamirisiko, som kan udløses af et fjeldskred på den sydvendte kyst af Karrat Fjorden. Det kan ikke klart siges, hvornår et sådan fjeldskred kan ske, men som udgangspunkt vil det kunne opstå på hvilket som helst tidspunkt af døgnet og på en hvilken som helst tid af året. Dette kan også betyde, at der kan gå mange år før en tsunami kan ramme, og det er derfor ikke sikkert at du eller din familie nogensinde kommer til at opleve en sådan katastrofe.

Det er derimod sikkert at tsunamier kan betyde store ødelæggelser og udgøre en fare for mennesker, der opholder sig inden for dens opskyldszone. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i, hvordan risikoen ser ud i dit lokalområde, og hvordan du kommer i sikkerhed. 

 

Inden en tsunami

Forbered din husstand på en tsunami

Hvis der bliver varslet om tsunami, og du opholder dig, bor, arbejder eller går i skole i opskylszonen, skal du forlade stedet med det samme.

Du skal søge væk fra opskylszonen og dernæst søge til samlingsstedet

Tal med din familie

Ved at tale med din familie og planlægge vil alle vide, hvad de skal gøre, hvis der opstår en tsunami. Arbejder du inden for opskylszonen, så sæt dig ind i, hvordan beredskabsplanen ser ud på din arbejdsplads. På den måde reduceres panik, og man sikre at alle tænker mere klart og dermed reagerer hurtigt under en katastrofe.

 

 • Din basale katastrofe pakke bør indeholde følgende 
 • Førstehjælpskasse
 • Radio eller VHF
 • Lommelygte med batteri
 • Mobiltelefon
 • Vand på flaske
 • Tøj til sæsonen
 • Dåsemad til 3 dage
  (Dette betyder ikke, at der går 3 dage før du får hjælp. Det er alene en sikkerhed for at være forberedt på alle situationer)

Kend de sikre områder

Nedestående kort viser opskylszonen i Uummannaq samt byens samlingssted, idrætshallen. Det er vigtigt, at du kender dette kort.

 

Opskylszonen = Område der vil blive ramt af en tsunami i det værst tænkelige tilfælde.

Samlingssted = Stedet hvor alle beboere skal søge til umiddelbart efter en tsunami. 


Under en tsunami

Hvis en tsunami rammer

Er du ved kysten, og ser du havet trække sig unormalt meget tilbage forlad da kysten og løb mod højt terræn. Alarmér folk i din umiddelbare nærhed. Får beredskab og politi melding om, at en tsunami er på vej, alarmerer de byen. Bliver du alarmeret om en tsunami, skal du forlade opskylszonen med det samme

Forlad derfor din båd, bolig, arbejde eller skole med det samme. Efterlad evt. ejendele, selvom der er risiko for, at du mister dem. Det er vigtigt, at du søger i sikkerhed uden for opskylszonen. Bor eller arbejder du inden for opskylszonen bevæg dig da til hallen, som er byens samlingssted. Herfra sikres bedre overblik over hvem, der er i god behold, eller om nogen savnes..

 

 • Husk!
 •  Gå aldrig ned til kysten for at se tsunamien
 •  Gå ikke ned til kysten, selv hvis vandet trækker sig tilbage efter en tsunami. Tsunamier består af flere bølger, og der kan være flere på vej.
 •   En tsunami flytter sig hurtigere end en person kan løbe. Træk derfor op i tærren indtil du er i sikkerhed

Skilte  

Skiltet her viser hvor du skal løbe hen, hvis der kommer en tsunami til din bygd.
Skiltene er sat op rundtom i Uummannaq og alle bygderne rundtomkring.

Det er vigtigt at du følger skiltene, hvis der skulle ske en tsunami.

Lad skiltene være hvor de er sat op.

Efter en tsunami

Bliv i sikkerhed

Efter en tsunami skal du forblive i sikker afstand fra kysten, da den første tsunami kan efterfølges af flere og større tsunamier.

Elektricitet og mobilforbindelse kan være nedbrudt i Uummannaq. Ved samlingsstedet vil der være mulighed for at tilslutte en nødgenerator og dermed få el og varme.

Nukissiorfiit vil dog genetablere strømmen i hele byen inden for 2-4 timer ved hjælp af generatorer. Bor du uden for opskylszonen, bør du så vidt muligt forblive i dit hjem.

Forlad det kun hvis du har brug for hjælp, eller hvis der er andet kritisk, der gør det nødvendigt. Bliv i sikkerhed 6 Har du mulighed for det, så tænd for radioen og afvent opdateringer fra KNR.

Har du brug for hjælp, bevæg dig da til byens samlingssted.

Hjælpen er på vej

Er din byen ramt af en tsunami, kommer der hjælp udefra. Grønlands Politi, Arktisk Kommando og beredskabet i Avannaata Kommunia vil alle arbejde sammen om, at den nødvendige hjælp kommer til området hurtigst muligt.

Hvis der er behov for det, vil du og din familie blive evakueret fra byen til et sikkert sted.