airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ansøg om boligsikring

Ansøg her

Ansøg om boligsikring  

Generelt 

Boligsikring ydes til husstande, der bor i en lejebolig. Boligsikring ydes på baggrund af husstandens aktuelle indkomst samt antallet af børn med fast bopæl i boligen.

Betingelser 

Du kan kun få boligsikring hvis:
• Du bor til leje
• Du har en skriftlig lejekontrakt
• De økonomiske vilkår beskrevet under ”Takster” er opfyldt

Takster 

Din boligsikring bliver beregnet ud fra antallet af rum (stue og værelser) og personer, der bor i husstanden samt et fællesrum. Det vil sige at du har ret til boligsikring til:
• 2 rums, hvis du er alene i husstanden
• 3 rums, hvis der er 2 personer i husstanden
• 4 rums, hvis der er 3 personer i husstanden
• 5 rums, hvis der er 4 personer i husstanden

Aftrapning: Hvis husstandens samlede aktuelle indkomst kommer over et bestemt beløb, falder det tilskud, du kan få udbetalt i boligsikring:
• For hustande uden børn falder boligsikringen, når du har en aktuel indkomst på mere end 60.000 kr. Boligsikringen bortfalder helt ved en aktuel indkomst på 196.000 kr.
• For hustande med børn falder boligsikringen, når du har en aktuel indkomst på mere end 25.000 kr. Boligsikringen bortfalder helt ved en aktuel indkomst på 417.000 kr.

For en alderspensionist eller førtidspensionist fratrækkes 4.100 kr. i den aktuelle indkomst:
• Maksimum ydelsen generelt: 60.000 kr. årligt / 5.000 pr. mdr.
• Maksimum ydelsen enkeltværelse: 18.000 kr. årlig / 1.500 pr. mdr.
• Minimum ydelse: 1.200 kr. årligt / 100 månedligt

Få mere at vide om aktuel indkomst klik her

Ansøgning 

Vil du søge om boligsikring, skal du udfylde en blanket. Du skal vedlægge din lejekontrakt sammen med blanketten. Du kan søge, ligeså snart du har fået lejekontrakten.

Hvis du har et NemID
Har du NemID, kan du søge om boligsikring online.

Hvis du ikke har NemID
Har du ikke NemID, skal du aflevere den udfyldte blanket sammen med de nødvendige bilag til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor. Her kan du også få hjælp til at udfylde ansøgningsblanketten.

Bemærk
Du behøver ikke ansøge hvert år. Boligsikring beregnes automatisk hvert år og du vil få et brev fra kommunen hvori det står hvor meget du vil få. Hvis beløbet skal rettes efter du har modtaget brevet, skal du henvende dig til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.

Du skal forny din ansøgning, hvis du flytter til en anden bolig.

Du kan risikere at få en regning, hvis du trods bedre vidende, uberettiget har modtaget boligsikring.

Ændring 

Du har pligt til at oplyse kommunen, hvis din økonomiske situation ændrer sig.

Klage 

Har du søgt om boligsikring og får du ikke fuldt medhold i din ansøgning, har kommunen pligt til at give en begrundelse og en klagevejledning.

Ønsker du at klage, kan du gøre det til Det Sociale Ankenævn. Under relaterede artikler kan du læse om, hvordan du klager til Det Sociale Ankenævn.

Læs også

Avannaata Kommunia
Postbox 1023
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 70 18 00
Fax: (+299) 70 11 77
E-mail: avannaata@avannaata.gl
Hjemmeside: www.avannaata.gl