airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Byudvikling Ilulissat Nord

UDVIKLINGSMULIGHEDER FOR NUUGAARSUK / NORDRE NÆS OG KANGERLUARSUK / BREDE BUGT AREALERNE

INDLEDNING 

Ilulissat er allerede i dag Grønlands førende turistdestination,
og med den planlagte etablering af en ny, transatlantisk
lufthavn nord for byen samt et besøgscenter, Isfjordscenteret,
placeret ved den enestående Isfjord og udformet med en
arkitektur i verdensklasse, er forventningerne til fremtiden
store – og det er ambitionerne og viljen til at gennemføre
denne udvikling også.

 

Formålet med dette hæfte er således at sætte rammerne for
en diskussion af, hvordan disse unikke udviklingspotentialer
kan gribes an og udnyttes.

 

Det overordnede perspektiv er udviklingen af en ny bydel
nord for Ilulissat omkring Imersuaq / Vandsøen og på Nuugaarsuk
/ Nordre Næs. Dertil er der mulighed for etablering
af et nyt havne- og erhvervsområde ved Kangerluarsuk /
Brede Bugt tæt ved den kommende lufthavn.

 

På længere sigt kan byen potentielt udvikle sig på arealer
nord for Kangerluarsuk / Brede Bugt.

 

På de følgende sider er der fremlagt forslag til en strukturplan
for den nye bydel – det vil sige overordnede forslag til,
hvordan bydelen kan udformes og indgå i en strategi for,
hvordan Ilulissat by kan udvikle sig til et bånd af oplevelser
fra Isfjorden i syd til bygden Oqaatsut mod nord.

 

Palle Jerimiassen, borgmester

 

Avannaata Kommunia

Om udviklingsplanen 


Planens Formål

Udviklingsplanen har til formål at fastlægge rammerne for byens udviklingsmuligheder nord for den eksisterende by, særligt området omkring vandsøen og Nordre Næs. Planen klarlægger både de allerede eksisterende muligheder, og de muligheder for udvikling som den kommende lufthavn vil afstedkomme. Strukturplanen kommer til at fungeret som et værktøj, der skal skabe et fælles grundlag for den fremtidige udvikling, til gavn for byen, kommunen samt andre, der ønsker at involvere sig i Ilulissats og Avannaata Kommunias fremtid og vækst.Planens indhold

Planen beskriver mulighederne for byudvikling af Ilulissat i nordlig retning. Der udlægges blandt andet principper for en forbedret infrastruktur, herunder en alternativ lufthavnsvej. I planen udlægges nye erhvervsområder og havn nær lufthavnen, mens der ligeledes udlægges boligområder og centerområder, blandt andet med muligheder for nye hotelbyggerier. Mulighederne afdækkes for byudvikling nu og ved en ændring af grænsen for vandspærrezonen, og ved nedlæggelse af dumpen.


Det videre forløb
Med udviklingsplanen som udgangspunkt vil kommunalbestyrelsen kunne indgå i dialog med selvstyret og sætte gang i fremtidens byudviklingsprojekter i samarbejde med både offentlige og private investorer.
Planen er ikke bindende i detaljer, men skal snarere ses som retningslinjer for fremtidig udvikling af byen. Hver enkelt fremtidig delområdeplan vil fortsat skulle i offentlig høring hvor for sig.

Download GL/DK 

Strukturplanen kan findes her

Download EN/DK 

Download strukturplanen her