airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Bygdebestyrelser

Avannaata Kommunias 23 bygder har til sammen 11 bygdebestyrelser.

Bygdebestyrelserne vælges ved direkte valg for en periode på fire år. Bygdebestyrelserne har fra tre til fem medlemmer. Nogle bygdebestyrelser dækker flere bygder.

Der kan højst være tre medlemmer fra samme bygd i en fælles bygdebestyrelse.

Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke opgaver bygdebestyrelserne skal have.

Bygdebestyrelsen må ikke bruge penge uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen kan på budgettet afsætte et beløb til bygdebestyrelserne. Det kan de anvende efter egen beslutning på et eller flere af følgende områder:

  • Kultur og folkeoplysning
  • Idrætsaktiviteter
  • Teknisk virksomhed og forsyningsvirksomhed
  • Lokale erhvervsprojekter i bygden
  • Sociale aktiviteter

Bygdebestyrelsens ansvar er fastlagt i en bygdekontrakt.

Kommunen har 9 fælles bygdebestyrelser og 2 enkelt-bygdebestyrelser:

Bygd Medlemmer
Savissivik 3
Siorapaluk, Qeqertat 3
Kullorsuaq 5
Tasiusaq, Nuussuaq 5
Innaarsuit, Naajaat, Aappilattoq 5
Kangersuatsiaq, Upernavik Kujalleq 5
Illorsuit, Nuugaatsiaq 5
Ikerasak, Saattut, Ukkusissat 5
Niaqornat, Qaarsut 5
Saqqaq, Qeqertaq 5
Oqaatsut, Ilimanaq 3