airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Budget for 2018 for Avannaata Kommunia vedtaget

1. december 2017

Et enigt overgangsudvalg vedtog budgettet for 2018. Skatteprocenten er uændret 28.

Budgettet har en række forbedringer for samtlige borgere i kommunen, med blandt andet følgende:

  • Der afsættes kr. 2,1 mio. til bygdebestyrelserne, der kommer alle bygdeboere til gavn
  • Der afsættes knap kr. 4 mio. til lokaludvalg for byerne, der vil komme samtlige byboere til gavn.
  • Maximum prisen for institutionerned kommer under kr. 1.400,00
  • Der gives tilskud til alders- og førtidspensionister for dag- og natrenovation
  • Der er mulighed for tilskud for privat boligbyggeri
  • Der er afsæt midler til udvidelse af alderdomshjemmet i Upernavik
  • Der er afsæt renoveringsmidler til skolerne i Upernavik og bygder
  • Der er afsæt midler til styrkelse på Anlæg- og Teknik området

Selvom budgettet opererer med et lille underskud regner man med, at kassebeholdningen ved årets udgang vil være på omkring mio. 50 mio.

Hele mødet i Overgangsudvalget foregik med optimisme og i samarbejdets ånd.

 

Palle Jerimiassen

Ikaarsaariarnermut ataatsimiititaliap siulittaasua / Formand Overgangsudvalget

 

Ilulissat 30.11.2017