airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmesterens nytårstale 2018

2. januar 2018

Jeg ønsker alle tv seerne, og medborgerne et godt nytår.

Jeg håber, I alle er kommet godt ind i det nye år, og jeg håber, det nye år vil bringe jer sundhed og megen lykke til Jer.

Først og fremmest vil jeg sige, at hændelsen i Uummannaq Fjorden sidste år, ligger mig meget på sinde og alle dem, der er blevet berørt af hændelsen, har jeg i mine tanker. Den tragiske hændelse har berørt os alle dybt.
Alle de følelsesmæssige aspekter har sat spor i os. Vi er stadigvæk meget berørte af katastrofen.

Hvad fremtiden angår, ønsker jeg det bedste for alle de berørte af den tragiske hændelse, og sender min dybe medfølelse til alle dem, der mistede deres kære ved den tragiske hændelse. Æret være deres minde.

Jeg siger tak til alle dem, der har hjulpet til efter den tragiske oplevelse. Vi bekræftede endnu engang, at vi grønlændere har meget tætte bånd til hinanden og når behovet for hjælp er størst, så kommer vi og hjælper hinanden. Jeg kan i den anledning kun sige, tak er et fattig ord: tak til Jer alle.

Året 2018 er specielt for os, der bor her i den nordlige del af Grønland.
Vi kan her i dag fejre, at vi har fået en ny kommune. Avannaata kommunia.
 
Jeg vil på vegne af kommunalbestyrelsen sige tillykke til alle medborgerne i Avannaata Kommunia, fordi det har opnået det, de selv har ønsket.
De har for at få større medindflydelse og et ønske om at blive part i den demokratiske proces krævet, at Qaasuitsup Kommunia skal deles.

Vi vil nu gå i gang med at realisere deres ovennævnte krav.

Der skal nu etableres lokale bestyrelser i 4 byer, og bygdebestyrelserne og de nye bybestyrelser vil nu få større ansvarsbeføjelser.
Bybestyrelserne og bygdebestyrelserne skal fremover køre deres egne budgetter, udefra de rammer som kommunalbestyrelsen har sat.

Intentionerne for overdragelse af større ansvarsområder og ansvarsbeføjelser er allerede godkendt af kommunalbestyrelsen.

Medborgernes større medindflydelse i den demokratiske proces er det grundlæggende element i vores arbejde, derfor vil vi inddrage borgerne i større omfang i vores arbejde, fordi vores mål er, at alle skal føle medejerskab af vores nye kommune, og at kommunen er attraktiv at leve i, et godt sted at arbejde og et godt sted at leve i.

Vi genskaber de nærdemokratiske processer, fordi vi ønsker, at vi i fælleskab skal være med til at løfte kommunen.

Kommunalbestyrelsen kræver, at der skal ske væsentlige forbedringer, hvad angår serviceringen af borgerne.
Borgerne skal føle, at de har fået hjælp og rådgivning, når de har henvendt sig til kommunen.
Der skal ske kompetenceudvikling og personudviklingstiltag af kommunens personale, og personalet gives større ansvarsområder samt større beføjelser i deres respektive bosteder.
Arbejdsløshed og arbejdskraftmangel er en de store udfordringer, vi har i vores kommune.
Virksomheder, produktionsanlæg, hoteller, anlægssektoren, forretninger, endda fiskerne søger efter arbejdskraft i næsten alle bosteder.
Vi har i de sidste par år brugt tilkaldt arbejdskraft for at holde hjulene i gang og det kan heller ikke undgås fremover, hjulene skal fortsat køre hver dag, derfor vil vi stadigvæk have behov for at hente arbejdskraft udefra.
Men vi må ikke glemme, at vi har arbejdsledige iblandt os, og vi skal gøre en ekstra indsats for at få alle i arbejde.
Vi har i Avannaata Kommunia besluttet at lave særlige tiltagsordninger for at få flere i arbejde og gøre flere arbejdsklare.
Servicering og sagsbehandling af førtidspensionister og offentlighjælps modtagere er nu overdraget til Erhvervsforvaltningen, der vil man så arbejde med de enkelte for at klargøre dem til arbejdsmarkedet.

Vi der bor i Nordgrønland lever jo af naturens ressourcer – og tilpasser os til naturens gang i det daglige, hvor tilpasningerne i alle forhold sker i henhold til fangstdyrenes og fiskenes vandringer.
På dette område er vi de bedste til at klare opgaverne, for vi lever i pagt med naturen og vi forsørger os fra naturen, hvor udfordringerne kan være meget barske, vi lever med naturen på godt og ondt.
Vi er gode til at tilpasse os til dagligdagens udfordringer og vi har gåpåmod i vores årer for kunne imødegå udfordringerne uanset problemernes størrelse. Derfor har vi i kommunalbestyrelsen gode forventninger til fremtiden i vores nye kommune.

Vi lever af naturens ressourcer, det er vores forrådskammer og vi spiser det, vi fanger. Derfor skal vi værne om vores natur, og passe godt på naturen.
Vi må ændre vores dårlige vaner med at smide affald i vores natur, vi må i fællesskab løfte opgaven med at holde vores omgivelser rene.

Vi er den kommune, der har de fleste bygder i landet, 23 ialt.
Der er flere rapporter om bygdernes fremtid og i de fleste af dem står der, at man i fremtiden ikke kan komme udenom, at flere bygder vil lukke.
Men der er også nogen rapporter, som siger, at bygder, der har gode erhvervsudviklingsmuligheder, kan udvikles og gøres attraktive, og at de kan vokse befolkningsmæssigt.
Vi mener, at det er nødvendigt at igangsætte en debat om bygdernes fremtid. Vi har ingen planer om at lukke nogen bygder og vi har heller ikke sat nogen mål for lukning af nogen bygder. Vores mål er, at vi igangsætter den nødvendige debat om bygdernes fremtid med deltagelse af bygdeborgerne.
De nuværende forhold og alle tallene for bygderne taler for sig selv, derfor skal vi tage debatten, det vil være ansvarsløst og ansvarsforflygtigelse, hvis vi ikke tager den nødvendige debat.

Fiskerierhvervet er stadigvæk det vigtigste erhverv i vores kommune og det vil det også være fremover.
Det er vores pligt at udvikle fiskeriet med omhu og have et bæredygtigt fiskeri, derfor skal fiskeriet planlægges nøje.

Vi har i mange år fisket efter kun en fiskeart, hellefisken.
I 2017 fik vi noget af en forskrækkelse, da vi fik et mærkbart nedgang af hellefiskeriet i Ilulissat området. Dette gav os stof til eftertanke og det har givet os anledning til tænke på, hvordan vi skal fremtidssikre hellefiskefiskeriet i kommunen og derfor har vi igangsat samtaler med Departementet for Fiskeri, og fiskeriforeningerne og fiskerne.
Torsken er kommet tilbage og fiskerne har med deres gode tilpasningsevne udnyttet denne nye mulighed med et godt resultat.
De nye muligheder, hvad angår fiskerimulighederne i Melvillebugten, er vi gået i gang med at gennemgå for at skabe nye muligheder for vores befolkning i kommunen.
 
Store Turismeudviklingsmuligheder ligger lige udenfor vores dør, derfor vil vi bane vejen for større inddragelse i turismen af fastboende her i kommunen.
Inden forlængelsen af lufthavnen i Ilulissat skal vi igangsætte større projekter, så andre bosteder i kommunen også kan få gavn af turismen.

For at kunne matche de mange anlægsopgaver, der er på vej, har vi igangsat dialog med arbejdsgiverne i kommunen. Vi er godt i gang med at planlægge et anlægsseminar, som finder sted i nærmeste fremtid.

Vi har en fælles pligt til at forbedre vilkårene for vores børn og unge. Forbedringsintentionerne og værdibaserede målsætninger for børn og unge igangsættes med et koordineret indsat.
Fritidstilbud, børneinstitutioner, skoler, uddannelsesmuligheder efter endt skolegang – skal planlægges og løftes i samarbejde på tværs af alle afdelinger og forvaltninger.
Kommunalbestyrelsen har i sin prioritering lagt vægt på, at børn og unge skal prioriteres, så de kan klædes på til fremtidens udfordringer.
Vi må erkende, at vi har store svagheder og udfordringer, når vi tænker på børnenes kår i det daglige.
Der har heldigvis været omfattende debatter og tiltagsordninger, som har forbedret vilkårene.
Men vi må også erkende, at vi stadigvæk har borgere, der misrøgter deres børn, og vi kan ved tiltagsordninger gøre disse forældre til bedre forældre ved at give dem hjælp og de rigtige værktøjer. Vores mål er at give børnene et bedre liv.
Vi skal som forældre være vidende om, at vi selv er ansvarlige for børnenes opdragelse og opvækst og at vi selv er ansvarlige for at give dem bedre kår i deres opvækst.

Vi tror på, at større borgerinddragelse kan være med til lave mærkbare ændringer på børnenes vilkår, fordi det er borgerne, der kender forholdene bedre end alle andre.
Ved at udnytte alle vores ressourcer og kræfter kan vi ændre forholdene og vi må ikke glemme, at vi alle har et ansvar.
Passiv accept af de nuværende forhold kan ikke accepteres, vi må alle være med til at forbedre forholdene for vores børn og unge.
Jeg vil benytte denne lejlighed til at takke alle vores medarbejdere, der til dagligt arbejder for at forbedre børnenes vilkår og fremtid, og jeg takker alle de frivillige, der arbejder til dagligt med fritidsaktiviteter for børnene.

Vi lever længere, og det gør, at vi heldigvis får flere ældre borgere, det er en synlig effekt på, at vi lever sundere, men det giver også os flere udfordringer, vi har behov for flere plejehjem til vores ældre, flere dementcentre og flere boliger til de ældre, der kan klare sig selv bedre i det daglige, og disse behov vil blive større i fremtiden og vi er nødt til at tage det med i vores fremtidsplaner.
 
I dagens Grønland har vi nogle borgere, der har brug for et løft for at klare det daglige.
Dem, vi taler om er medborgere, der ligesom os har behov for respekt og anerkendelse.
De har behov for hjælp, og det er nødvendigt, at vi sætter tiltag i gang til fordel for de ovennævnte målgrupper, og det vil vi også gøre.

Nedladende ord og nedgørende handlinger mod andre vil ikke på nogen måde hjælpe, det gør kun tingere værre, accept af vores medmennesker og hjælp til dem, der har behov, er vejen frem. Det vigtige budskab er medmenneskelighed.
 
Det er ikke et spørgsmål om, hvor mange vi er eller hvor få vi er – men det er et spørgsmål om, hvordan vi behandler hinanden.
 
Hvis vi skal virkeliggøre vores målsætninger, er det vigtigt, at vi bruger vores kræfter fornuftigt, nemlig ved at give vores medborgere gode redskaber for at komme videre.
Ved at løfte kompetencerne og udnytte de nuværende kompetencer, kan vi i fælles ånd og samarbejde gøre vores kommune til et attraktivt sted og godt sted at leve i.
Vi skal agere selvstændige og tage ansvar for vores fælles fremtid. Det er noget, vi kan skabe sammen, hvis vi arbejder hårdt for det.

Vores nye kommune er mulighedernes kommune.
Der er mange muligheder inden for økonomisk vækst. Vi skal igangsætte projekter med omhu og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at det første år skal bruges til at stabilisere kommunen.  Når de fundamentale opgaver er klaret, så vil vi begynde at sætte nye tiltag i gang.
Vores fremtid ser lys ud.
Kommunalbestyrelsen er fuld af optimisme for fremtiden og vi inviterer alle vores borgere til at være med til at løfte opgaverne og samarbejde med os for en god fremtid for kommunen.

Mvh.
Palle Jerimiassen
Borgmester
Avannaata Kommunia

YouTube: https://youtu.be/xgQWOIuxI0w