airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Najukkami ataatsimiititaliat pilersinneqarnissaat

19. januar 2018

Tunuliaqutaa:
Avannaata Kommuniani Ikaarsaariarnermut Ataatsimiititaliap maj 2017 atuutilernermini piumasarisaa innuttaasut oqartussaaqataanerat malunnaatilimmik aaqqiivineqassasoq. Tamanna anguniarlugu suliaq ingerlanneqarpoq, aammalu kingorna Inatsisartut, Inatsisip nr. 29 af 17. november 2017-imeersup akuerineratigut, kommunit pisussaaffilerpaat Nunatsinni Innuttaasut tamarmik sumiiffigisamik ineriartorneranut peqataanissaminnut periarfissaqassasut.

Tamatuma kingunerisaanik Avannaata Kommuniani Kommunalbestyrelsep aalajangerpaa, illoqarfinni tamani innuttaasut oqartussaaqataanerannik atuutilersitsiniarluni, Najukkanik Ataatsimiititalianik pilersitsisoqassasoq.

Siunertaq:
Najukkami Ataatsimiititalianik pilersitsiniarnermi siunertaavoq innuttaasut oqartussaaqataanerata annertusarneqarnis-saa. Taamaaliornikkut qulakkeerniarneqarmat innuttaasut amerlanerusut sumiiffigisaminni namminerminnut tunngasunik oqartussaaqataanerulernissaasa anguniarneqarnissaa.

Najukkani Ataatsimiititaliat pilersinneqarneranni aamma siunertaavoq Najukkani Ataatsimiititaliat illoqarfigisamik ineriartornissaannut akisussaaffeqarlutik ingerlatsinissaat qulakkeerneqassasoq, aammalu taamaalilluni Kommunalbestyrelsemit aalajangerneqartussaalluni Najukkani Ataatsimiititaliat politikkikkut aaqqissuussaanerneranni suleriusissaq.

Tamaattumik Avannaata Kommuniani Najukkani Ataatsimiititaliat suleriusissaat 1.1.2018 aallarnerfigalugu atuutilerpoq, aamma aningaasanik aqutsinikkut akisussaaffimmik tunniussinikkut kissaataasoq matussuserneqarluni.

Tassa suleriusissami ersarissarniarneqarpoq Najukkani Ataatsimiititaliat illoqarfimmi atuuffigisaminni sulinertik qanoq ingerlatissagaat, suut akisussaaffigissagaat aammalu allanik qanoq suleqateqartassanersut.

Uani akisussaaffiliinermi annerpaamik aningaasanik aqutaqalernissaq siunertaavoq. Akisussaaffik ukununnga tunngasoq tunniunniarneqarmat; innuttaasut tusarniarneqartarnerinut, kultureqarnermut, timersornermut inuiaqatigiinni sulissutigineqartunut aammalu sumiiffigisami innuttaasunut tamanut ataatsimut iluaqutissanngorlugit suliniutigineqarsinnaasunut.

Najukkami Ataatsimiititaliaq aamma suliassanut annertuunut Kommunalbestyrelsemiit tusarniaavigineqartassaaq aammalu akerlianik Oqartussaaqataanermut Ataatsimiititaliaq aqqutigalugu Ataatsimiititalianut ataavartunut Kommunalbestyrelsemullu siunnersuuteqartoqartarsinnaassalluni.

Najukkami Ataatsimiititalianik pilersitsinissat sumiiffinni ima ingerlanneqassapput:

Najukkami Ataatsimiititaliamik pilersitsinissat borgmesterip allaffianiit sumiiffinni Innuttaasunik Sullissiviit suleqatigalugit ingerlanneqassapput.

Ataani allaaserineqarpoq pilersitsiniarnermi innuttaasunik aggersaalluni, ataatsimiisitsilluni, qinersisitsilluni aammalu atuutilersitsilluni qanoq suleriartoqassanersoq.

Innuttaasunut paasissutissiineq:

Najukkami Ataatsimiititaliamik pilersitsinissaq ullunik 14-inik sioqqullugu illoqarfimmi pilersitsiffiusussami illoqarfimmi ninngaanikkut ataatsimiisitsinissamut aggersaasoqartassaaq.
Aggersaanerit illoqarfinni nivinngaavitsigut, Avannaata Kommuniata nittartagaatigut facebook-iatigullu pisassapput.

Ataatsimiisitsinerit qinersisitsinertallit:
Najukkami Ataatsimiititaliap pilersinneqarnissaa siunertaralugu innuttaasunik ataatsimiisitsinerit qiner-sititsinertallit ingerlanneqassapput ulluni ukunani:

Ilulissat: 30. januar 2018 nal. 19:00 – 21:00 Sermermiut
Uummannaq: 1. februar 2018 nal. 19:00 – 21:00 Timersortarfiup Katersortarfiani
Upernavik: 7. marts 2018 nal. 19:00 – 21:00 Katersortarfik
Qaanaaq: 12. april 2018 nal. 19:00 – 21:00 Innuttaasut illuat

Ataatsimiinnermi innuttaasut kikkulluunniit ataatsimiinnermi najuuttut qinigassanngortissinnaallutillu qinersisinnaatitaassapput.
Qinerneqartut Kommunalbestyrelsep 27. februar aamma 24. april 2018 ataatsimiinnissaanut akueri-neqartussanngorlugit saqqummiunneqassapput.
Qinersinerit naammassineqareeraangata, ullup tulliani borgmesterip qinigaasut sulisullu allattaasussat ataatsimeeqatigisassavai.

Atuutilersitsinerit:
Najukkami Ataatsimiititalianik pilersitsineq piareerpat ataatsimiititaliami sulineq aallartillugu ataatsimi-innerit inissititerfiusut ingerlanneqassaput ulluni ukunani:
Ilulissat: 28. februar 2018 nal. 16:00 Kommunip ataatsimiittarfiani
Uummannaq: 22. februar 2018 nal. 16:00 Kommunip ataatsimiittarfiani
Upernavik: 25. april 2018 nal. 16:00 Kommunip ataatsimiittarfiani
Qaanaaq: 26. april 2018 nal. 16:00 Kommunip ataatsimiittarfiani