airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 55 for delområde A12 i Ilulissat

22. januar 2018

Offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 55 for delområde A12 i Ilulissat. ’Boligområde ved Nammaarfik.’

Der har været interesse for at bygge boliger i et friholdt område i Ilulissat, hvilket Kommunalbestyrelsen har ønsket at støtte. Derfor muliggøres med dette tillæg etablering af ny etageboligbebyggelse i et nyt boligområde, som udlægges ved Hafnarfjödur'ip Aqq's østlige side.

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for nyt delområde for at muliggøre indretning og nybyggeri i form af private boligformål som boligblok eller rækkehuse o.l.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

KPT55.pdf