airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ledige byggefelter, A12 Ilulissat

24. januar 2018

Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia har besluttet at annoncere 1 ledigt byggefelt i boligområde A12, Ilulissat.

Byggefeltets anvendelse er fastlagt til tæt-lav bebyggelse som boligblok, rækkehuse o.lign. i op til 2 etager. Området har en restrummelighed på 8 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.

Du kan se placeringen og størrelsen på byggefeltet på kortet nedenfor eller finde det via NunaGIS.

Du kan søge om arealtildeling til det ledige byggefelt via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: http://www.avannaata.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:
23.01.2018: Fra og med denne dato kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.
13.02.2018: kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.
Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Vejledning
Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 701800 eller på mail: plan@avannaata.gl.