airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmesterens tale. Fejring af ny kommune. 26/1-18

26. januar 2018

Velkommen til jer alle.

Det er mig en glæde, at jeg på vegne af Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia, kan byde jer velkommen til markeringen af oprettelsen for Avannaata Kommunia.

1.januar 2018 blev vores nye kommune, Avannaata Kommunia, igangsat.

Jeg vil lykønske alle, der har arbejdet hårdt for at oprette den nye kommune og lykønske dem med dette.

På vegne af Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia vil jeg lykønske borgerne i Avannaata Kommunia for, at deres ønske, om opdelingen af kommunen, er blevet realiseret.

Borgerne i Qaasuitsup Kommunia krævede, at kommunen skulle deles i to; dels for at opnå større medbestemmelse samt for at kunne udforme deres eget lokale område med dertil hørende demokratisk medbestemmelse.

Denne udmelding er blevet hørt og prioriteret højt af kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia siden afstemningen i april 2017. Kommunalbestyrelsen har arbejdet ihærdigt med dette siden.

For tilblivelsen af oprettelse af kommunen, vil vi takke alle, der har medvirket til dette, og specielt retter vi en tak til den forhenværende kommunalbestyrelse i Qaasuitsup Kommunia samt de ansatte. Tak for det gode arbejde i oprettelsen og udformningen.

Vi har brugt megen tid på klargørelse, for at sikre, at borgerne ikke får ringere vilkår samt for at fastsætte grundlæggende mål for fremtiden.

Jeg er også glad for, at jeg nu kan vurdere arbejdet for vellykket. Avannaata Kommunia er nu startet og vi arbejder allerede nu mod at nå målene med de grundlæggende principper, vi har besluttet os for.

Vi er allerede begyndt at implementere samt realisere og har igangsat forskellige målsætninger, som kommunalbestyrelsen, i samarbejde og enighed, har godkendt; i de fire byer er der tiltag for at starte lokaludvalg for at give større beføjelser om ansvarsområder til bygdebestyrelserne.

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at bygdebestyrelserne skal have deres eget budget, som de selv skal styre. Lokale udformninger skal bygdebestyrelserne selv styre.

Det centrale i vor kommune er borgerinddragelse; vi vil skabe et grundlag for, at borgerne føler medbestemmelse og føler, at de har været med til at opsætte mål. Vi vil have, at borgerne føler medejerskab samt at de lever, arbejder og bor i en attraktiv kommune.

Vi skal tilbage til, at alle har en følelse af medbestemmelse, da vi alle skal samarbejde for at løfte i flok.

Fra kommunalbestyrelsen kræver vi, at der skal ske betydelige forbedringer, når man henvender sig til kommunen for at blive serviceret. Borgerne skal føle, at de er blevet hjulpet, når de har bedt om hjælp, og føle, at de kan komme videre igen, når de er blevet rådgivet.

Kommunens ansatte skal opkvalificeres, og som personer skal de styrkes, og deres ansvarsområder i forhold til lokale opgaver skal også udvides, så de får mere beslutningsdygtighed.

Målsætninger, enighed og godt samarbejde kan ikke realiseres fra dag til dag. Vi skal bruge tid på at realisere dette, hvorfor vi forventer at bruge 2018 som et overgangsår til at nå disse mål.

Vi har haft en god start. Hver dag glæder vi os til at komme på arbejde for at løfte arbejdsopgaverne med respekt og forpligtelse, da vi er glade for vores arbejde.

Det er dejligt og udbytterigt at arbejde sammen med ansatte, som har viljen til at løfte i flok. Derfor er det også en af vores mål, at Avannaata Kommunia skal være en attraktiv og spændende arbejdsplads. Jeg er ikke i tvivl om, at vi med en fælles indsats vil nå dette. Vi vil dermed også opnå at kunne give jer borgere den bedste service.

En god omsorg for vore børn og ældre, med varme og venlighed. Nogen gange er et smil, uden brug af mange ord, tilstrækkeligt. Lad os bruge disse kendetegn for vores kommune og dermed gøre vores kommune imødekommende og attraktiv.

Vi ved, at mange sager kan have mange udfordringer og at disse vil forekomme hele tiden, men medarbejderne vil, i samarbejde med de folkevalgte, løfte opgaverne og finde løsninger på udfordringerne.

Jeg har forventninger til at ved at øge medbestemmelsesfølelsen, så vil borgernes engagement, deltagelse samt vilje til at være med til at forme kommunen blive større. Og jeg tror på, at det vil gavne lokalområderne meget, når borgerne lokalt får mulighed for at få indflydelse på de planer, der igangsættes.

Vi har brug for jeres deltagelse for at lave ændringer. ”Det skal nok gå” er ikke godt nok. Vores mål er, at vi skal have den bedste service, og vi som mennesker skal have lyst til at opnå noget; vi skal have lysten til at gøre en forskel, og vi skal have de bedste vilkår for børn. Og dette kan vi kun opnå i fællesskab; ved at samarbejde og fælles finde løsninger.

Lysten til at gøre forskel og større medbestemmelse har vi selv valgt ved stemme for deling af kommunen og dette kan vi nu realisere med følelse af medbestemmelse og ved at gøre tingene endnu bedre.

I vores kommune skal vi styrke medansvar, styrke samarbejde samt styrke at løfte i flok. Vores kommune har gode muligheder til at give gode livsvilkår, hvis vi i fællesskab sætter det som vores mål.

Fremadrettet har vi brug for, at I er modige. Hvis vi ser på vores liv nu, og hvordan vores liv så ud for 10 år siden, så er det meget anderledes. Vi kan se mange forandringer og fremgang.  I denne periode er der sket store forandringer og fremskridt for fangst og fiskeri, familiers livsvilkår er ændret markant, vores tekniske værktøjer er meget anderledes, og nu skal vi tage det næste skridt mod forandringer og fremgang. Det er meget vigtigt, at vi samarbejder og tager det næste skrift i fællesskab. Hvis vi samarbejder er der ingen grænser for, hvad vi kan opnå. Vores fremtid kommer til at se lovende og god ud, hvis I bruger jeres mod og vilje til forandring.

Jeg vil bede jer om at tage imod muligheden om at tage det nye skridt mod forandring, sammen med os.

I alle vores byer og bygder markerer vi i dag overgangen til den nye kommune. Jeg håber, at dagen bliver hyggelig og fyldt med glæde. Med ønsker om god deltagelse. 

På vegne af kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia ønsker jeg Jer endnu engang tillykke med oprettelsen af Avannaata Kommunia.

Tak.