airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgernes underretningsmulighed ved mistanke om omsorgssvigt af børn

30. januar 2018

Når der opstår bekymringer vedrørende børn, der lever under forhold, der kan bringe dem i fare, er der sat målsætninger for, at der skal ske underretning i henhold til børns rettigheder.

I Avannaata Kommunia er der mulighed for at indsende en underretning via e-mail: social@avannaata.gl

Lovgrundlag: Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn:
§ 15.  Enhver borger har pligt til at underrette kommunalbestyrelsen, hvis borgeren får kendskab til, at et barn lever under forhold, der bringer dets trivsel, sundhed eller udvikling i fare.