airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qaanaaq: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 61

8. februar 2018

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 61 for nyt delområde til råstofudvinding i Qaanaaq er fremlagt i offentlig høring i perioden: 08.02.2018 til og med 05.04.2018 

Kommuneplantillæggets formål:
Delområdet skal anvendes til udvinding og opgravning af sand, grus og sten. Delområde E15, har til formål at muliggøre udvinding af materiale til brug i vejbyggeri, reparation af lufthavnen samt mulighed for afhentning af grus til privat brug.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen, skal de være kommunen i hænde senest den 05.04.2018.

KPT61_forslag.pdf