airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Høring: Forslag til kommuneplantillæg nr. 64, Deponi ved ny lufthavn i Ilulissat

9. maj 2018

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udsende forslag til Kommuneplantillæg nr. 64 i offentlig høring.

Offentlig høring: d. 09.05.2018 – 05.07.2018

 

Kommuneplantillæggets formål:

I forbindelse med anlæggelse af lufthavnsudvidelsen i Ilulissat i nærheden af den eksisterende lufthavn, er der behov for et større areal til deponi af overskudsjord.

Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for nyt delområde for at muliggøre deponering af overskudsjord i forbindelse med anlægsarbejdet for udvidelse af lufthavnen i Ilulissat.

 

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

 

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm) eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen

 

Efter offentlighedsfasen behandler Kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og de beslutter herpå om kommuneplantillægget skal endelig vedtages.

 

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 05.07.2018.

 

KPT64.pdf