airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Information vedr. Dagtilbud

5. juli 2018

www.avannaata.gl findes diverse vejledninger og skemaer vedr. Dagtilbud, og skemaerne findes også på www.sullissivik.gl

Alle personlige henvendelser skal foretages til det lokale Servicecenter i byerne eller Servicekontor i bygderne. Der findes ikke et særskilt Institutionskontor på Forvaltningen for Udvikling, Avannaata Kommunia.

Ansøgning om plads eller udmelding af plads:
• Udfyldning af formular i det lokale Servicecenter eller Servicekontor
• Eller elektronisk tilmelding / udmelding via www.sullissivik.gl

Oplysning om venteliste:
• Børn tilmeldes til Dagtilbud i henhold til § 9 i Inatsisartutlov nr. 16 af 3.12.2012 i kategorier A + B + C + D + E + F på en samlet liste. Tal- rækken anvendes derfor inden for hver kategori og ikke ud fra den samlede venteliste, når børnene får tildelt pladser.
• Hvis der er akut behov for plads kan forsørgere sende eller aflevere et brev til pladshenvisningsgruppen i Servicecenteret eller på Servicekontoret

Pladshenvisning:
• Meddelelse om indmelding eller flytning til andet dagtilbud sker skriftligt pr. brev til forsørgere fra Forvaltning for Udvikling i Ilulissat og fra Servicecenteret i de øvrige byer

Takstbetaling til Dagtilbud:
• Forsørgere modtager sammen med indmeldingsbrev en indkomsterklæring, som skal udfyldes og leveres tilbage til Servicecenteret til fastsættelse af takststørrelsen ud fra forsørgernes indkomst
• Hvis forsørgerne får restance / gæld bliver barnet efter 1 rykkerskrivelse udmeldt fra Dagtilbud i henhold til gældende lovgivning.
• Hvis forsørgere med restance / gæld skal undgå udmelding skal de indgå afdragsordning af gælden med Inkasso - afdelingen på Selvstyrets Skattestyrelseskontor i Ilulissat. Kopi af afdragsordningen skal sendes til Forvaltning for Udvikling og barnet beholder hermed sin plads i Dagtilbud

Klager eller spørgsmål vedr. pladshenvisning: Modtages skriftligt på Servicecenter eller servicekontor og sagsbehandles af den lokale pladshenvisningsgruppe.

Klager eller spørgsmål vedr. takstbetaling: Modtages skriftligt og sagsbehandles på Forvaltningen for Udvikling.

Klager eller spørgsmål vedr. forhold i Dagtilbud: Henvises til leder af daginstitution eller til dagplejer. 

Med venlig hilsen
Forvaltningen for Udvikling
Avannaata Kommunia