airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg for nyt boligområde i Kullorsuaq

29. august 2018

På baggrund af manglen på egnede lærerboliger i Kullorsuaq blev det af kommunalbestyrelsen besluttet at udarbejde et nyt kommuneplantillæg, som muliggjorde byggeriet af disse boliger. Dette kommuneplantillæg er blevet godkendt af kommunalbestyrelsen og kommuneplantillæg nr. 44 offentligt bekendtgøres derfor.

Kommuneplantillæggets formål:
Kommuneplantillægget fastlægger overordnede og detaljerede bestemmelser for det nye delområde for at muliggøre nybyggeri og sikre muligheden for fremtidig infrastruktur

I kommuneplantillæg 44 udvides boligområdet A01 således, at det omfatter mere byggevenlige arealer. Der udlægges 11 nye byggefelter hvoraf 4 er reserveret til lærerboliger. Derudover indtegnes områder der reserveres og friholdes til fremtidig sti og kørespor, således at den fremtidige infrastruktur i området sikres.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

KPT44.pdf