airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

UDBUDSSKRIVELSE: Renovering og tilbygning af skolen, B-686, i Tasiusaq

24. september 2018

Avannaata Kommunia udbyder hermed nedenstående arbejde i offentlig licitation.

 

Opgaven omfatter: Renovering og tilbygning af skolen, B-686, i Tasiusaq. Arbejderne udbydes i hovedentreprise med følgende opdeling:

Entreprise nr. 1. Tømrer- og snedkerarbejder

Entreprise nr. 2. Malerarbejder

Entreprise nr. 3. VVS-arbejder

Entreprise nr. 4. El-arbejder

 

Tilbuddet skal afgives på grundlag af udbudsmaterialet, som omfatter følgende :

1.                         Udbudsskrivelse, dateret 18.09.2018 Renovering af skolen, B-686, i Tasiusaq.

2.                         Tilbudsblade med fordelingslister.

3.                         Tegninger dateret 23.02.2009.

4.                         Evt. rettelsesskrivelser.

 

Tildelings kriterier

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris

Udbudsmaterialet kan bestilles på nkl@masanti.gl.

Tilbudsgiver skal registrere sig hos masanti så meddelelse om evt. rettelser kan fremsendes til tilbudsgiver.

 

Eventuelle tvivlsspørgsmål rettes skriftligt eller med mail til Masanti NS, llulissat, nkl@masanti.gl.

Spørgsmål modtaget senere end den 11.10.2018, kan ikke forventes besvaret inden licitationen.

 

Licitation afholdes d. 16.10.2018 kl. 10:00 hos:

Masanti A/S

Peter Rosingip Aqq 2

3952 llulissat

 

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

 

På bygherrens vegne

Masanti A/S

 

1809_Bilag 1.pdf

1809_Bilag 2.pdf

1809_Bilag 3.pdf

1809_Bilag 4_Tilbudsblad.pdf

1809_Bilag 5_Tegningsfortegnelse.pdf

1809_Renovering af B-686 i Tasiusaq_Udbudsskrivelse.pdf

1809_Skolen Tasiusaq_Plan bygning 1.pdf

1809_Skolen Tasiusaq_Plan bygning 2.pdf

1809_Udbudsskrivelse.pdf