airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Aappilattoq dumpoprydning

25. oktober 2018

Oprydningen af dumpen i Aappilattoq blev påbegyndt i septembermåned i år. Entreprenørfirmaet KJ A/S vandt udbudsrunden og kunne dermed underskrive kontrakten med kommunen. Avannaata Kommunia havde fundet midler til denne oprydning via midler fra Departementet for Natur og Miljø.

Oprydningen er blevet påbegyndt fra forbrændingen mod næsset umiddelbart før helistop.
Brændbart skrald er blevet indleveret på forbrændingsanlægget i Ilulissat. Alt jernskrot bliver sendt til Danmark, som også modtager det miljøfarlige affald.

Beboerne i Aappilattoq har tydeligt kunne se, at oprydningen af dumpen er blevet påbegyndt:
”Når man kommer hen til området, er det meget tydeligt at se, at der er blevet fjernet affald.
Forbrændingsområdet ved næsset er tømt for alt affald.
Og de har næsten tømt området ved det tiltænkte forbrændingshus.
Indkørslen er tømt for affald.”

Under hele forløbet har Avannaata Kommunia haft et tæt samarbejde med Departementet for Natur og Miljø. Et godt og konstruktivt samarbejde! Dette gælder også samarbejdet mellem kommunen og entreprenørfirmaet KJ A/S.

KJ A/S fortsætter oprydningen af dumpen i 2019.

Forvaltningen for Teknik i Avannaata Kommunia vil denne vinter planlægge den fremtidige affaldshåndtering i Aappilattoq; bl.a. skal der laves en strategi for affaldssorteringer, affaldstransport, deponi og natrenovation.