airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg for ny atlantlufthavn i Ilulissat

25. oktober 2018

Kommuneplantillæggets formål:
Der skal anlægges en lufthavnsudvidelse i Ilulissat i nærheden af den eksisterende lufthavn. Projektet indebærer etablering af en ny 2.200 meter lang landingsbane, standpladsområde, forlængelse af tilkørselsvejen, samt opførelse af nye terminal- og servicebygninger, AFIS tårn og parkeringspladser.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 6 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Kommuneplantillægget kan ses på kommunens hjemmeside www.avannaata.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.

KPT62.pdf