airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Endelig vedtagelse og bekendtgørelse af den nye kommuneplan Avannaata Kommuneplan 2018-2030

20. december 2018

Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia har på sit møde den 19. december 2018 vedtaget Kommuneplan 2018-2030 endeligt. Den endelige plan er tilrettet og færdiggjort på baggrund af inputs fra høringsfasen, hvorfor den på en række punkter adskiller sig fra planforslaget.

Kommuneplan 2018-2030 er desuden digital således, at alle – både borgere og virksomheder – let kan gå ind og se hvad der konkret gælder for dem. Det er også her man kan orientere sig om nye muligheder for arealanvendelse og byggeri, der kan understøtte den fort- satte udvikling af attraktive bolig- og erhvervsområder.

Alle udstedte og lovlige arealtildelinger samt alle tidligere godkendte detaljerede bestemmelser (og lokalplaner) vil dog fortsat være gældende, indtil de bliver afløst af nye.

Vi håber at alle vil tage godt imod og få glæde af den nye kommuneplan – ikke mindst som et vigtigt fælles værktøj til fortsat at sikre en gunstig og bæredygtig udvikling af Avannaata Kommunia. Kommuneplanen skal være tilgængelig for så mange som muligt. Derfor foreligger planen på både grønlandsk, dansk og engelsk.

Yderligere information:
Hanne Holm Andersen
Strategisk Udvikling & Sektorplaner, Planchef
Oq. | Tlf. (+299) 38 76 76
hha@avannaata.gl

Følg med i vores planlægning:
http://plania.avannaata.gl/ & http://kommuneplania.avannaata.gl/

Avannaata Kommuneplan 2018-2030.pdf