airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

VEDTAGET: ILU1200-A30 ”Boligområde i Ilulissat nord”, Ilulissat

1. april 2019

Dette kommuneplantillæg fastlægger nye overordnede og detaljerede bestemmelser for delområde A30. Idet at der udlægges nye byggefelter, samt ét af de eksisterende byggefelter reguleres, så det bliver muligt at bygge i to etager.

Fra høringsperioden til kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse er der sket en ændring i byggefelternes placering og antal. Et byggefelt er udgået, for at gøre plads til en fremtidig vej til et nyt boligområde i forhold til en større bebyggelsesplan ved søområdet.

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for delområde A30 for at muliggøre nybyggeri til boligformål.
I forbindelse med udarbejdelsen af plangrundlaget, udlægges der 3 nye nummerede byggefelter på den anden side af vejen Akinnguata Qaava. Byggefelterne vil blive placeret langs vejen, der ligger i udkanten af vandspærrezonen.

Ledige byggefelter
Samtidig bekendtgøres det hermed, at der kan der søges om arealtildeling til de ledige byggefelter. Byggefelterne annonceres ledige i 3 uger i henhold til kommuneplanens bestemmelse §5.2 om ledige byggefelter til bolig og foreningsformål.

Du kan søge om arealtildeling til de ledige byggefelter via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: www.avannaata.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Tids- og aktivitetsplan:
29.03.19: Fra og med denne dato kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.
24.04.19: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.
Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

KPT73_OB.pdf