airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Henvendelse til Kommunens entreprenørafdeling i Upernavik

11. april 2019

Man kan henvende sig til Kommunens entreprenørafdeling mandag til fredag kl. 8-17, dog ikke i frokostpausen kl 12-13.

Entreprenørafdelingen har følgende telefonnummer: 387892.

Man kan henvende sig vedr. følgende:
• Afhentning af storskrald, lagt i vejkanten
• Manglende afhentning af dag- og natrenovation
• Manglende snerydning af trapper og broer
• Tømning af slamtank
• Affaldscontainere
• Losseplads
• Lån af værksted
• Kopiering af nøgler
• Cement på grav om sommeren samt placering af grav
• Spørgsmål vedr. kommunal ejendom; såsom pontoner, brættet og værksteder.
• Aflevering af farligt affald: raketter, ammunition og andet sprængbart

Udenfor normale åbningstider kan man henvende sig telefonisk ved hastesager: mobilnummer 487877 eller 590207. Ved henvendelse udenfor normale åbningstider vil det blive vurderet, hvornår opgaven kan blive udført.