airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmesterens tale. Nationaldag 21. juni 2019

21. juni 2019

Tillykke til os allesammen på vores nationaldag.

I dag er en ganske særlig dag; idet vi fejrer både vores nationaldag samtidig med, at vi holder 40 års jubilæum for indførelsen af hjemmestyret samt 10 årsdagen for indførelsen af Selvstyret.

Levestandarden er blevet meget højere end dengang. Og på baggrund af de anstrengelser, man har foretaget har vort land bevæget sig fremad på mange fronter; for 40 år siden krævede befolkningen, at man får større indflydelse på de anliggender, der vedrører den grønlandske befolkning også hvad angår fremtidige beslutninger, der vedrører den grønlandske befolkning.

For den grønlandske befolkning ønskede at man i stedet for at blive styret selv at træffe og tage ansvar for de beslutninger, der vedrører de forhold man lever under her til lands.

Og grundlaget for tilblivelsen af Avannaata Kommunia er, at befolkningen i vores kommune har haft samme ønske om at selv kunne træffe beslutninger omkring de vilkår vi lever under. Den nye kommune har nu været til i to år. Og jeg vil sige, at vores kommune er kommet godt fra start.

Grunden til den fantastiske start vores kommune har fået er, at borgerne aktivt deltager i udformningen af kommunen og hvor befolkningen har taget deres demokratiske ret til at deltage i processen af udformningen af kommunen.

I forbindelse med de arrangementer, vi i dag afholder, vil jeg sige, at vi kører en moderne udgave af fejringen af vores nationaldag. Hvor vi har fokus på børns og unges deltagelse ,fordi vi afholder i dag den vigtigste mærkedag i vort land. Dagen, hvor vi fejrer vort land, finder vi det vigtigt, at børn og unge inkluderes i fejringen af denne dag.

Hvis jeg skulle komme ind på alle ting, man kan nævne omkring denne dag, vil det tage hele dagen; for der foregår rigtige mange tinge i vores kommune, hvor der er høj beskæftigelse og jeg vil i stedet komme ind på forskellige vigtige tiltag der er.

Ipad projektet, lad os løfte i flok, er blevet realiseret i vores kommune. Nu kan børn blive undervist i henhold til deres interesser, det vil sige, at hensigten med at løfte undervisningsforløbet ved at bruge ipad er kommet i gang, alle skolebørn har nu fået en ipad som det kan bruge i undervisningen og skolebørnene i Ilulissat bruger nu ipaden i undervisningen, og i henhold til planen vil man i det kommende år vil initiativet blive spredt ud til andre byer og bygder.

Alle Kommunerne kører initiativet i samarbejde.

Venskab gennem 50 år, Ilulissat og Fredericia fejrer i år deres venskab. Over 3000 børn fra Ilulissat har gennem årene været nede i DK. Derfor har borgerne i Ilulissat mere eller mindre haft en tilknytning til Fredericia, og vi vil altid arbejde for at forstærke venskabet yderligere. Jeg vil takke dem, der har været med til holde et vedvarende venskab gennem de 50 år og ønske jer tillykke.

En stærk nation passer godt på sine børn og opdrager dem ved at tilvejebringe dem muligheder for fremtiden.

Lad os ved at hjælpe hinanden og samarbejde ved at være et godt eksempel som en stærke nation, kræve af hinanden, at når vi støder på eller har en formodning, at der er tale om krænkelse af børn, at vi gør noget, og lover hinanden, at vi under ingen omstændigheder acceptere folk, der krænker børn i vores byer og bygder.

Misbrug af børn er ikke kulturbetinget, det ligger ikke vores kultur, ej heller er det et adfærdsmønster. At misbruge børn er lig med at ødelægge deres fremtid; det svækker samfundet dig, mig, os alle sammen, det er en kriminel handling og vi skal alle sammen anse det, som det er altså en kriminel handling.

Vi har med god fornemmelse og glæde lagt mærke til borgernes større medindflydelse.

Vi skal sige den ny oprettede forvaltning, der hedder Sundhed & Fritid virker efter hensigten, og glæder mig meget, at det forholder sig således. Forvaltningen kører underholdningsarrangementer, debatafholdelser og andre arrangementer, som borgerne i særdeleshed aktivt deltager i som bringer glæde til os alle sammen og det skal vi være taknemmelige for. En af grundene til borgernes større engagement er, at ledelserne i bygder og byer har arbejdet virkeligt godt, initiativerne køres bredt, og medarbejdernes dybt engagerede anstrengelser kan mærkes ved det godt kørende initiativer der er rundt omkring.

Vi mennesker svækker os selv, når vi rakker hinanden ned. Vi har en svaghed omkring vores debatkultur for, vi vil helst diskutere med følelserne ud på tøjet og gerne kører debatterne i vrede, og i disse år, hvor vi oplever forbedrede infrastrukturelle forbindelser er det blevet lettere blandt andet via facebook når vidt og bredt hvor man har ophede debatter hvor formålet er at hakke andre ned.

Det er på tide, at vi som samfund begynder at respektere hinanden og få forståelse for, at vi skal komme hinanden ved og begynder at kunne diskutere med respekt for hinanden.

Det gør ikke noget, hvis vi har nogen uenigheder og det gør heller ikke noget, hvis vi siger til, hvis der er noget som vi finder ikke er rigtigt, det er sundhedstegn, at vi som et demokratisk samfund har det som et grundlæggende princip, men lad os diskutere tingene igennem uden at bruge vrede og lad os gøre det uden nedsættende adfærd over for andre, lad os gøre det ved at respektere hinanden, så vi kan finde de bedste løsninger ved at diskutere med hinanden.

Vi er som folkefærd kendetegnet ved vores venlige væsen over for andre folkefærd for den har stor betydning for vores dagligdag, et smil kan til tider være nok, selvom man ikke siger noget.

Lad os huske på, at vi selv har ansvar for vort liv, det offentlige kan ikke alene finde på løsningerne; fordi hvis vi selv ikke gøre noget, kommer der ikke at ske ændringer.

Hvis der skal foretages skridt fremad, så er man nødt til at bruge energi og det er det vi skal lære.

 

Vi skal videreføre den forhåbningsfulde og gode udvikling som vores kommune er i gang med.

Vi tror på, at vi har en lys fremtid, vi er fulde af forhåbning, der er arbejde til dem, der vil arbejde, der er ikke arbejdsløshed, større eller mindre anlægsprojekter kører, der bygges nye fiskefabrikker og der planer om at bygge andre.

Byggeri af børneinstitutioner samt kollegier til skoleelever er blevet påbegyndt, byggeriet Isfjordscenteret er blevet påbegyndt, et nyt hotelbyggeri er blevet påbegyndt og planlægningen af nye hoteller samt restauranter er ligeledes påbegyndt, hvor nogle af byggerierne er startet.

Det går godt for fiskerne samt fiskeindustrien. Vi er i gang med at lave en ny fiskerivedtægt for kommunen i tæt samarbejde med aktørerne, hvor man respektere det forskellige forvaltningsområder, så man kan opnå en mere rentabel sektor, hvor der er respekt for hinanden.

Man skal til at starte at bygge den nye lufthavn og ud over lufthavnsbyggeriet sker der en masse anlægsarbejde rundt omkring. Vi har derfor grund til at være optimistiske i forhold til fremtiden.

Man har allerede begyndt initiativer til at få folk til at bevæge sig endnu mere og leve et mere sundt liv og skal udvides i fremtiden.

At beboerne på alderdomshjemmet bliver hjulpet til at vandre rundt i byen af en sportsforening hjælper enormt meget på vores sammenhængskraft som samfund, som vi er så stolt af. Det at man hjælper hinanden, rører virkelig en i hjertet og skaber en dyb taknemmelighed. Det er kommunens hensigt, at vi føler at der er plads til alle.

Kommunen arbejder til dagligt for at forbedre vores serviceydelse til borgerne.

Vi er i gang med at realisere målsætningen for, at folk føler, at der med det samme bliver gjort noget, når en borger retter en henvendelse til det offentlige system ved at få en mere smidig sagsbehandling samt ændre på de fysiske rammer.

Kernen skal være kommunens målsætning, som medarbejderne skal arbejde i henhold til og det er, at vi arbejder i kommunen for borgernes skyld og på baggrund af det, skal vi altid prøve på at forbedre vores serviceydelse, som vi er sammen om.

For at overkomme gamle tilbagevendende problematikker, som man længe har diskuteret, har vi sat os det mål at samarbejde; det er styrkelse af kommunen, som er meget vigtig.

Der er del udfordringer, men jeg er fuld af forhåbninger, vi har alle en fælles målsætning og det er at redegøre for de udfordringer, vi har og gøre noget ved dem.

Der er omkring 10750 borgere i vores kommune. Der er en forskel i forhold til andre kommuner i vores kommune og det er at vi udnytter, hvad naturen har at byde på og erhvervslivet er baseret på hvad naturen har at byde på.

Langt de fleste af borgerne er som andre plejer at sige ufaglært arbejdskraft, men vi ved godt, at vore borgere kan udnytte hvad naturen har at tilbyde; de er fagligt bedst klædt på netop fordi deres erhverv baserer sig på naturen, og de skal være stolte af, at de er de største bidragere til landets eksportindtægter.

Vi skal som kommune være frontkæmpere i forhold til bevarelsen af naturen; vi skal værne om det primære erhverv her til lands. Vi skal stå forrest, når det gælder beskyttelse af vore fiskesteder samt fangststeder; fordi det er der vi henter vores daglige brød.

Manglen på arbejdskraft kommer til at være en udfordring, denne udfordring er allerede en realitet for vores fremtidig vækstpotentiale.

Der skete en helt speciel begivenhed i vores kommune i år. En meget usædvanlig menneske, som er den ældste erhvervsdrivende i kongeriget,,fyldte 100 år og i den anledning afholdte kommunen sammen med hele Grønland kaffemik. Anton Geisler er stadig aktiv, den mand er utrolig, ordene "hvor der vilje er der vej" er noget, Anton gang på gang er bevis på og er et eksempel til efterfølgelse.

Kun ved at tage vores medansvarlighed alvorligt, kan vi ændre på noget. Jeg vil derfor på vegne af kommunen invitere alle til at være med til at løfte i flok og på vegne af kommunalbestyrelsen ønske alle en god fejring af vores nationaldag. Der vil være mange arrangementer. Jeg ønsker jer en god dag.

 

Tak.