airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

VEDTAGET: KPT07, NUS1606-B01 „Havneområde", Nuussuaq

14. august 2019

Kommuneplantillæg til nr. 7, der fastlægger bestemmelser for fiskefabrik i Upernavik i Nuussuaq, er vedtaget.

Kommuneplantillæggets formål:
Kommuneplantillægget skal muliggøre udvidelsen af Royal Greenlands fiskefabrik i Nuussuaq. Dette sker ved at udlægge ét nyt byggefelt til formålet samt gennem en udvidelse af delområdet B01.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

KPT07.pdf