airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fortsat udfordringer med pasning af slædehunde

6. september 2019

Op mod 800 slædehundeejere i hele Avannaata Kommunia er så småt ved at vænne sig til nye regler inden for pasning af deres hunde, efter at en ny hundelov trådte i kraft i 2017. Alligevel støder kommunens hundekoordinator fortsat på udfordringer nogle steder i forhold til aflivning af løsgående hunde samt pasning af egnehunde. En hundeejer fra Ilulissat, der ikke har mistet en eneste hund under to hundeepidemier, er et godt eksempel på vigtigheden af at følge reglerne. 

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi især har udfordringer med overholdelsen af lovpligtig vaccination af hunde over tre måneder og aflivning af løsgående hunde visse steder i kommunen på grund af uensartede forhold og honorering for hundevaccinatører og inspektører. Nogle steder kan det bedre betale sig at komme ud og fiske end at indfange løsgående hunde samt aflive og transportere dem til et forsvarligt sted, siger Anthon Frederiksen, koordinator for hundevaccinatører i Avannaata Kommunia og fortsætter:

- Det er ikke så ligetil at ensarte priserne på en så vidstrakt kommune, hvor forholdene er meget forskellige. Eksempelvis fungerer aflivning af løsgående hunde og lovpligtige vaccinationsprogrammer upåklageligt i Ilulissat og omegn, fordi disse indgår i de kommunalt ansattes arbejdsopgaver. Andre steder fungerer det mindre godt, især i nogle af bygderne, hvor det er svært at skaffe en autoriseret vaccinatør og hvor arbejdet udføres efter behov. Heldigvis er der fokus på området, og i sidste ende er det kommunalbestyrelsen, der skal afgøre, hvad der skal ske på området.

Ellers har Anthon Frederiksen kun ros til overs for alle medarbejdere, der beskæftiger sig med hunde, trods til tider ringe forhold, de arbejder under.

Ikke mistet en eneste hund

De godt og vel 10.000 slædehunde, der er registreret i kommunens database, har hver især indopereret et mikrochip, hvor hundens og ejerens identifikationsoplysninger er registreret samt hvilke vaccinationer, de har fået eller mangler m.m. En stor og nyttig database, som især hundeejerne skal være med til at vedligeholde. Nogle hundeejere har fortsat svært ved at følge lovpligtige vaccinationsprogrammer. Men det er ikke hensigtsmæssigt, mener en hundeejer, der tager vaccinationerne alvorligt.

- Ifølge vaccinationsprogrammet skal vaccinationerne startes, når hundehvalpene er tre måneder. Jeg starter gerne vaccinationerne af mine hunde, når de er omkring to måneder, fordi det efter min erfaring er omkring den alder, at hundehvalpene er mest udsatte for sygdomme som parvovirus. Det er enormt vigtigt, at man følger vaccinationsprogrammerne, og jeg følger dem meget omhyggeligt. Derfor mistede jeg ikke en eneste hund under hundeepidemierne fra starten af 2000 og senest i 2015, siger Ville Siegstad, der i adskillige år har vundet grønlandsmesterskaberne i hundeslædevæddeløb.

Det hænder, at dyrlægen og kommunens koordinator for hundevaccinatører støder på slædehunde, som vantrives. I sådanne tilfælde opfordres hundeejerne gennem opslag til at passe bedre på deres pligter. Ifølge hundeloven skal hunde fodres og have vand hver dag, og de skal have adgang til tørt leje. Gentagne overtrædelser af regler kan i værste fald medføre forbud mod hold af slædehunde.

- Vi ved fra os selv mennesker, hvor ubehageligt vi kan få det, når vi tørster eller bliver sultne. Det samme sker for hundene, når de ikke får vand eller foder. Der er nogle hundeejere, der fortsat tror på skikke fra gammel tid, hvor man gerne lod hundene sulte om sommeren. Personligt holder jeg mine hunde velnærede og tykke selv om sommeren, fordi det er vigtigt for deres modstandskraft over for sygdomme, siger Ville Siegstad.

Avannaata Kommunia iværksatte i 2018 en handlingsplan for at implementere den nye hundelov i løbet af året.

Koordinator for hundevaccinatører, Anthon Frederiksen, med en mikrochip, som alle slædehunde får indopereret i kroppen. Her registreres data for hunden og dens ejer.