airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Avannaata Kommunia etablerer byudviklingsselskab

16. september 2019

Avannaata Kommunia skal etablere et byudviklingsselskab, hvor formålet er at udvikle, anlægge, eje og drive bolig-, ejendoms- og investeringsprojekter i kommunen. Det var meldingen fra en enig kommunalbestyrelse, der godkendte forslaget om etableringen af byudviklingsselskabet på dens møde den 8. september. 

Med en to ugers registreringsfrist for det kommende aktieselskab bliver selskabet med navnet Avannaata Development A/S stiftet den 1. oktober 2019. Når selskabet er etableret, forberedes de første byudviklingsprojekter, der skal gennemføres i samarbejde mellem offentlige og private investorer.

- Forberedelserne til etableringen af Avannaata Development A/S har været i gang i en længere periode, og byudviklingsselskabet etableres med henblik på udvikling af hele kommunen. Vi regner med, at vi kan ansætte en direktør for selskabet allerede i november måned i indeværende år, siger Palle Jerimiassen, borgmester i Avannaata Kommunia.

Avannaata Development A/S, der skal ejes 100 % af Avannaata Kommunia, skal indledningsvist etableres med en aktiekapital på 5 millioner kroner. Efter etableringen af selskabet skal der nedsættes en projektgruppe, der skal vurdere selskabets økonomi. I projektgruppen repræsenteres Avannaata Kommunia, Elmann Advokatpartnerselskab og Deloitte. Det er Elmann Advokatpartnerselskab, der på vegne af kommunen har udarbejdet notatet om oplægget til udviklingsselskabet.

Projektgruppen får efterfølgende til opgave at komme med et oplæg til selskabets finansiering i forskellige etaper. På kort sigt skal det overvejes, i hvilket omfang byudviklingsselskabet kan overtage driften af Avannaata Kommunias ejendomme. Derefter skal projektgruppen udarbejde et oplæg til realisering af Avannaata Kommunias byudviklingsplaner og deres finansiering.

Projektgruppens arbejde finansieres i første omgang gennem en serviceaftale mellem Avannaata Kommunia og byudviklingsselskabet. Serviceaftalen skal sikre, at selskabet bistår Avannaata Kommunia med byudvikling.