airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

FNs verdensmål i Avannaata Kommunia

24. september 2019

I Avannaata Kommunia startede arbejdet med FNs 2030 mål for bæredygtig udvikling med et medarbejderseminar den 23. – 24. september.

”Det er kommunalbestyrelsens mål, at vi til efteråret 2020 har en målsætning for, hvordan vi vil udvikle Avannaata Kommunia i de næste 10 til 20 år” udtaler borgmester Palle Jerimiassen.

Borgmesteren holdte velkomsttalen til de medarbejdere, der mandag og tirsdag i denne uge er sat på skolebænken for at lære FNs verdensmål at kende. I dag indeholder kommuneplanen for Avannaata en række mere eller mindre konkrete målsætninger for kommunens udvikling, men igangsætningen af lufthavnsbyggeriet næste år betyder, at kommunen skal forberede sig på en ændret samfundsudvikling. Derfor igangsætter man arbejdet på nuværende tidspunkt.

Avannaata Kommunia har med tilfredshed noteret sig, at Naalakkersuisut i dette efterår vil fremlægge en rapport for Inatsisartut om Verdensmålene og Grønland. For kommunen udgør FNs 2030 mål for bæredygtig udvikling de pejlemærker, som det internationale samfund i fællesskab har sat for jordens befolkning. Kommunen vil bruge disse pejlemærker, når man i de kommende år skal løse de opgaver, som den nationale lovgivning har fastsat.

I arbejdets første fase i dette efterår udarbejdes en status på kommuneplanens målsætninger set i forhold til Verdensmålene. Kommunalbestyrelsen vil i forbindelse med den afsluttende behandling af budgetforslag for 2020 få en oversigt over, hvilke kommunale budgetposter, der relaterer sig til hvilke Verdensmål.

”De informationer, som kommunalbestyrelsen for forelagt i dette efterår, vil danne grundlag for vores samtale med borgerne næste år. Det er vigtigt for mig, at borgerne i hele kommunen får et godt kendskab til Verdensmålene, således at vi i en fælles samtale kan komme frem til hvilke mål, der er relevante for os. På den baggrund skal vi så arbejde for, at komme nærmere en opfyldelse af de mål, hvor der stadig er opgaver, der skal løses”, slutter borgmester Palle Jerimiassen.