airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Høringsmateriale - en ommer

18. november 2019

Formuleringerne på høringsmaterialet om kystnært fiskeri efter hellefisk hænger ikke sammen på grønlandsk og dansk, og høringsfristen er for kort, og derfor bør høringsfristen forlænges.

Den grønlandske og danske formulering til udkast til bekendtgørelse om kystnært fiskeri efter hellefisk, der er sendt til høring, hænger ikke sammen. Teksterne kan nemlig fortolkes forskelligt, og afhængig af, hvilken af teksterne, der skal følges, kan følgerne af ændringerne blandt andet få store konsekvenser for fiskerne i Avannaata Kommunia og kommunen selv.

Samtidig er høringsfristen på knap en måned for kort, og derfor bør høringsfristen forlænges, så Selvstyret kan udbedre høringsmaterialets formuleringer på dansk og grønlandsk, og fiskerne kan få længere frist til at svare på høringen.

Med venlig hilsen
Johan Villadsen, Formand, Fisker- og fangerforeningen i llulissat
Palle Jerimiassen, Borgmester i Avannaata Kommunia