airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Takstbetalingerne for dagtilbud er ikke ændret

På baggrund af en misvisende oplysning på Sermitsiaq.AG skal det præciseres, at punktet om takstbetalingerne for dagtilbud i Avannaata Kommunia blev fjernet fra kommunalbestyrelsens dagsorden. Dermed er Sermitsiaqs postulat om, at forslaget blev drøftet ved kommunalbestyrelsens møde tirsdag forkert.
28. november 2019
Dagsordenspunktet om takstbetalingerne for dagtilbud blev godt nok behandlet på Udvalget for Udvikling og sendt videre til behandling i økonomiudvalget, der afgjorde, at punktet ikke skulle drøftes i kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget fjernede punktet fra dagsordenen med begrundelsen om, at Udvalget for Udvikling's bevæggrunde for ændrede takstbetalinger var mangelfulde, og at der mindst bør foretages økonomiske konsekvensberegninger, før at punktet kunne behandles i kommunalbestyrelsen. Dermed forbliver takstbetalingerne som hidtil og er ikke ændrede.