airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Vice- og skoleinspektørerne på skolebænken

Vice- og skoleinspektører i Avannaata Kommunia holder i disse dage et kombineret kursus og arbejdsseminar. Et af de vigtigste kursusemner handler om fleksibel skemalægning, hvor formålet er at nedbringe brugen af vikarer.
12. februar 2020

Afsnit 1 

11 vice- og skoleinspektører ud af 12 i Avannaata Kommunia, der kommer fra alle kommunens byer, er i disse dage på skolebænken, hvor dagene veksler mellem seminar og kursus. Et af de vigtigste kursusemner handler om fleksibel skemalægning.

Overskrider budgetter
- Det er især i starten af mørketiden om vinteren og om foråret, at vi bruger flest vikarer, og hvor skolerne desværre plejer at overskride deres vikarbudgetter. Det vigtigste formål med dette kursus er, at vi skal kunne øge undervisningstimerne for skoleeleverne samtidig med, at vi skal have nedbragt timerne for vikarforbruget, så vi kan holde os inden for budgettet. Og det er her, at kursusemnet ”Fleksibel skemalægning” bliver behandlet, siger Aka Grønvold, fungerende direktør for læring i Avannaata Kommunia.

I 2019 har ni skoler ud af 27 skoler i Avannaata Kommunia forbrugt mindre end det budgetterede for vikarer, mens resten har overskredet budgettet. Den gennemsnitlige overskridelse af vikarbudgettet for skolerne i 2019 var tre procent, hvilket svarer til en overskridelse på 472.000 kroner. Budgettet omfatter alle timelønnede personale; såsom rengøringspersonale, pedeller og timelærere, men budgetoverskridelserne skyldes primært overforbrug af vikarer.

Vikarforbruget i folkeskolen har længe været et problem i Grønland og har tidligere været behandlet i IMAK – lærernes fagforening i Grønland. Avannaata Kommunia besluttede sidste år at gøre noget ved problemet. Drøftelserne mundede ud i en planlægning, som nu ender med et kursus, hvor Annette Mikkelsen, konsulent i IST Danmark er underviser.

På det kombinerede kursus og seminar skal vice- og skoleinspektørerne i det hele taget have forbedret deres ledelseskompetencer og øge deres redskaber i deres dagligdag som skoleledere. Blandt andet vil kursus i økonomistyring og persondatalov blive taget op af henholdsvis fagchef Rie Johansen fra Forvaltning for Læring og planchef Hanne Holm Andersen fra Forvaltning for Teknik samt en dags workshop om børnenes rettigheder og FN’s Verdensmål med Sara Olsvig, programchef for UNICEF Danmarks arbejde i Grønland.

Tekst: Káte Hansen
Foto: Avannaata Kommunia


Vice- og skoleinspektørerne i Avannaata Kommunia underkurset på Hotel Arctic i Ilulissat fra venstre: Skoleinspektør Akitsinnguaq J.Larsen, Atuarfik Mathias Storch, viceskoleinspektør Bibi Gitte Lynge, Atuarfik Mathias Storch, viceskoleinspektør Tukummeq Qaerngaaq, Avanersuup Atuarfia,skolekonsulent Ane S. Hansen, Forvaltning for Læring, viceskoleinspektør Susi Hinrup, Prinsesse Margrethe Skolen, skoleinspektør Nuka Sørensen, Prinsesse Margrethe Skolen, ledende skoleinspektør Dan D. Normann, Avanersuup Atuarfia, skoleinspektør Josef Karlsen, Kullorsuup Atuarfissua, skoleinspektør Lars Fleischer, Atuarfik Edvard Kruse, viceskoleinspektør Søren Greve, Kullorsuup Atuarfissua, fungerende direktør Aka Grønvold, Forvaltning for Læring, viceskoleinspektør Nivikkannguq Mathiesen, Atuarfik Jørgen Brønlund og skoleinspektør Nielsine Kruse, Atuarfik Jørgen Brønlund.