airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Priserne for dag- og natrenovation ensartes

Priserne for tømning af affaldsstativer og tømning af tørkloset ensartes for samtlige husstande i Avannaata Kommunia således, at prisen bliver 250 kroner pr. uge for hver dag- og natrenovation.
21. februar 2020

Uanset hvor mange tømninger af affaldsstativer og tømninger af tørkloset om ugen, der bestilles fra enkelte husstande i Avannaata Kommunia, skal der nu betales 250 kroner pr. uge for hver dag- og natrenovation.

Tidligere tilbød kommunen forskellige antal dag- og natrenovationer til forskellige priser om ugen, hvor en tømning af et tørkloset kostede 160 kroner, en tømning af et affaldsstativ kostede 190 kroner, to ugentlige dag- og natrenovationer hver kostede 250 kroner samt tre til fem ugentlige dag- og natrenovationer hver kostede 350 kroner.

- Der er forskellige grunde til prisændringerne. Dels ønsker vi at værne om miljøet, dels ønsker vi at skåne renovationsfolkene for tunge løft i forbindelse med dag- og natrenovationsarbejdet, for de oplever ofte at måtte håndtere alt for fulde sække. Nu kan husstandene få tømt deres affaldsstativer flere gange om ugen til samme pris og være med til at skåne renovationsfolkene for tunge løft, siger Sakio Fleischer, formand for Udvalget for Teknik.

Prisændringerne, der kommer til at gælde for alle husstande, trådte i kraft 1. januar 2020.

De nye priser for dag- og natrenovation, som ligger på kommunens hjemmeside, kan læses på følgende link: https://avannaata.gl/Emner/Erhverv/Takstblad?sc_lang=da

Alle henvendelser om dag- og natrenovation skal rettes til Sullissivik i byer og bygder.

Tekst og foto: Káte Hansen, khan@avannaata.gl

 


Prisernepå dag- og natrenovation ensartes uanset antal tømninger.