airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ikke tilladt at køre med snescooter i vandspærrezonen i Ilulissat

En stor del af slæderuten i Ilulissat ligger indenfor vandspærrezonen. Vandspærrezonen er fastlagt for at sikre rent drikkevand, og det er ikke tilladt at anvende motoriserede befordringsmidler, herunder snescootere indenfor vandspærrezonen i Ilulissat.
23. marts 2020
Bestemmelser vedr. anvendelse af motordrevne transportmidler og redskaber i vandspærrezoner er reguleret i § 28 Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.

En stor del af området omkring Ilulissat er ligeledes UNESCO verdensarvsområde. I det fredede UNESCO område er det som udgangspunktet ikke tilladt at anvende motoriserede befordringsmidler.

Avannaata Kommunia er tilsynsførende myndighed i forhold til overholdelsen af ovennævnte bestemmelser. Kommunen påbyder derfor alle som kører med snescooter at stoppe med at køre i vandspærrezonen i Ilulissat og i det fredede UNESCO område. Kommunen henviser derfor samtlige snescooterkører til at anvende kørselskorridoren gennem kløften og ud til Kangia, som kan ses på vedlagte kort.

Hvis I har spørgsmål kan I altid kontakte Tekniskforvaltningen i Ilulissat.