airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 8 for erhvervs- og havneområde, Uummannaq

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 26.03.2020, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.
26. marts 2020
Kommuneplantillæggets formål
Kommuneplantillæggets primære formål er at udmønte Selvstyrets projekt hvad angår udvidelse af kaj-anlæg samt nedsprængning af det eksisterende fjeld, som kan frigive plads til nye byggefelter til havnens brug. Derfor skal planen sikre, at det eksisterende havneområde udbygges hensigtsmæssigt, således at nuværende som fremtidige erhvervsvirksomheder får bedst mulige vilkår for etablering og udvikling af fiskeri- og havneerhvervet, samt at der hovedsageligt kan placeres virksomheder, der har behov for en havnenær placering.

Derudover skal kommuneplantillægget sikre, at gener mellem de enkelte virksomheder minimeres, såsom lette den nuværende trængte infrastruktur, at havneområdet gives at vist helhedspræg, samt at der kan etableres virksomheder, som på grund af miljøbelastning og bygningshøjde er vanskelige at placere andre steder i byen.

Ændringsforslaget til kommuneplantillæg nr. 8 ændrer byggefelterne i placering, antal og størrelse. Derudover muliggør planen at realisere ønsket fra Polaroil, om udvidelse af det eksisterende kajanlæg.

Kommuneplantillægget udlægger i alt 4 nye byggefelter. Ét byggefelt til oplag i form af containere. Derudover fastlægges anvendelsesrammerne for byggefelt 4 til fiskefabrik, og de resterende to byggefelter til fiskeri og havne-funktioner, som fiskefabrikker, frysehuse, lagerhus o.lign.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 6 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Kommuneplantillægget kan ses på kommunens hjemmeside www.avannaata.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/godkendt/