airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Høring - Udvidelse af delområde B07, Erhvervsområde ved Konrad Chemnitzip Aqquserna, Ilulissat

Kommuneplantillæg nr. 13 er udarbejdet på baggrund af en projektansøgning, som allerede har været annonceret. KJ Greenland A/S ønsker at udvide deres eksisterende entreprenørplads i Ilulissat i forlængelse af virksomhedens nuværende aktiviteter inden for delområde B07.
27. april 2020
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 27.04.2020 til og med 22.06.2020.

Kommuneplantillæggets formål
Kommuneplantillæggets primære formål er at muliggøre en udvidelse af erhvervsområdet, delområde B07. Udvidelsen skal bruges til oplag af materiale til betonelementer, som skal bruges i de mange byggerier, der er i gang i Ilulissat. Derfor planlægges der for en udvidelse af KJ Greenland A/S’ eksisterende entreprenørplads med mulighed for opførsel af bebyggelse til erhvervsformål, arealer til støbning af betonelementer og etablering af arealer til oplag af byggematerialer, containere mm. Det udvidede areal er reserveret til KJ Greenland A/S gennem den forudgående projekthøring.
Derudover muliggør kommuneplantillægget som noget nyt, at der kan etableres portnerboliger i tilknytning til virksomheder i hele Delområde B07.
Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/) eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.
Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt. Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 22.06.2020.
Hent: Forslag til kommuneplantillæg nr. 13