airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Vi understøtter ikke ulovlighed i garnfiskeriet

Inatsisartut’s Fiskeri-, Fangst- og Langbrugsudvalg har på baggrund af påstande om udfordringer hos fiskerne rettet henvendelse med opfordring til at forlænge garnfiskeriet efter hellefisk i Avannaata Kommunia, og vi ønsker ikke at understøtte sådan en ulovlighed.
7. maj 2020
I Avannaata Kommunia kan vi ikke genkende Inatsisartut udvalgets påstande om, at fiskerne skulle være udfordret. Til gengæld kører vi gennem et samarbejde med fiskerne i vores kommune garnfiskeriet efter hellefisk efter givne regler. Hertil kan vi nævne to eksempler:

Da der sidste år foregik ulovligt garnfiskeri, stoppede vi som konsekvens fiskeriet. Og da vi i år erfarede, at der foregik ulovligt garnfiskeri efter hellefisk blandt nogle fiskere, opfordrede vi med hjemmel til at lukke garnfiskeriet til et samarbejde. Fiskerne, foreningen og deres organisation kunne ved hurtigt samarbejde følge op på kommunens opfordring med positivt resultat. Ved indstillingen af det ulovlige fiskeri blev mulige negative konsekvenser for fiskernes indtjening undgået.

Vi har indtil videre et godt samarbejde med fiskerne, og vi har derfor ikke hørt, at fiskerne skulle have udfordringer på nogen måde.

Vi kan ikke understøtte Inatsisartut udvalgets opfordring til at forlænge garnfiskeriet efter hellefisk. På vegne af udvalget skriver Henrik Fleischer i sin opfordring, at udvalget er bevidst om, at der er tale om et kommunalt anliggende, og at hverken udvalget eller Naalakkersuisut kan pålægge Avannaata Kommunia at handle i sagen. Det kan ikke udtrykkes tydeligere. Inatsisartut udvalget har ikke bemyndigelse til at blande sig i kommunens anliggender. Og det er derfor, at vi vurderer Inatsisartut udvalgets forsøg på at ændre gældende regler som et forsøg på at omgå love og som en direkte underminering af demokratiet.

Vi har svært ved at acceptere Inatsisartut udvalgets nedvurdering af kommunale myndigheder ved deres indblanding i kommunale sagsområder. For vi er bevidst om, at såfremt vi bryder reglerne, så bliver vi idømt bøde.

Vi har indtil videre fulgt reglerne ved garnfiskeriet i tæt samarbejde med lokale fiskere i vores kommune, og da vi også vurderer opfordringen om at forlænge garnfiskeriet efter hellefisk som en omgåelse af reglerne, ønsker vi ikke at understøtte den.


Jakob Petersen                                                              Palle Jerimiassen
Formand for Udvalget for Fiskeri og Fangst            Borgmester i Avannaata Kommunia