airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Projektansøgning for hytteprojekt i Eqi

Avannaata Kommunia annoncerer hermed et modtaget projektforslag for turisthytter i delområde 003-L01, Eqi.
11. maj 2020
Annonceringsperioden foregår fra den 11.05.2020 til og med 29.06.2020.
Teknisk udvalg har valgt at støtte et projektforslag for turisthytter i Eqi. Inden plangrundlaget bliver ændret, annonceres projektforslaget. Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.
Projektet omfatter
Med en ny investering ønsker World of Greenland at etablere yderligere 35 hytter, fordelt i område langs kysten ved Eqi. 5 hytter placeres ved de nuværende hytter. 5 hytter placeres længere mod vest nærmere elven. De resterende 25 hytter er placeret nærmere kysten ude af syne fra de eksisterende hytter. Hytterne vil i deres udformning komme til at ligne de hytter, som World of Greenland har etableret i Ilimanaq.
World of Greenland ønsker, at lade hytterne falde så godt ind i omgivelserne som muligt, f.eks. ved ikke at sprænge, men placere hytterne i det eksisterende terræn. Hytterne forsynes med strøm gennem et solcelleanlæg, mens affald vil blive fragtet til Ilulissat. Derudover vil et kompostanlæg rense alt spildevand til gråt spillevand, der kan udledes i havet.
Projektansøgning for hytteprojekt i Eqi:  http://kommuneplania.avannaata.gl/download/projektansoegninger/projektansgning_glacier_lodge_eqi_dk.pdf

Alternative projektforslag
I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet, ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag.
Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg. Kriteriet for alternative projektforslag er at anvendelsen skal være til bebyggelse og anlæg i tilknytning til fritidsformål i et område af særlig rekreativ karakter.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan
Fra den 11.05.2020: kl. 12:00 kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet.
Til den 29.06.2020: kl. 16:00 lukker modtagelsen af projektforslag.

Vejledning
Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 701800 eller på mail: plania@avannaata.gl.