airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Dump brand i Ilulissat


Der er nu gået 13 dage siden branden i dumpen begyndte og brandfolkene er stadig i gang med nedkøling dag og nat.
2. juni 2020

De varme punkter er dog blevet meget mindre, hvor der dog stadig på et par punkter, er meget varmt. Det drejer sig om punkter, hvor det er meget svært at komme igennem ned til varmen. Det er i form af, at man igennem flere år har lagt sand op over affaldet, hvorved der ligger flere lag af disse. Det gør det ekstra svært at komme ned til varmen.

Alt brandbart materiale er brændt af på de synlige steder, hvor koncentrationen af varmen kun forefindes flere meter nede i dumpen.

En af de faktorer der gør det ekstra svært for slukningsarbejdet er de meget skiftende vindretninger. Disse indebærer, at man ofte må trække brandfolkene tilbage og finde nye angrebssteder. Det betyder også, at det luft der kommer henover de varme punkter, gør at varmen blusser sig op og forud sager op blusning af branden.

Når vindretningen kommer fra nordvest, betyder det også, at røgen trækker sig hen over byen, hvorved denne giver stor irritation for borgerne, i form af lugten derfra.

Ud fra disse argumenter er det stadig meget svært at kunne sige noget om, hvor længe slukningsarbejdet til stadig fortsætter. Men som nævnt er den ekstreme varme nu ved at være ind dæmpet, således at nedkølingen koncentreres over et par punkter.

Dagen i dag har vi nu indsat Air Greenland´s helikopter, som ved hjælp af havvandet hælder store mængder vand henover disse varme punkter.

Ud over de meget trætte brandfolk, er der blevet hentet stort hjælp fra frivillige fra byen, som yderst har været meget aflastende for vores egne folk på stedet. Ud over det har entreprenør selskaber, såsom private samt Nukissiorfiit, Mittarfeqarfiit samt Air Greenland m.m., været store uundværlige aspekter for hele den store slukningsarbejde. En rigtig stor tak til disse, med deres forståelse over for vores vanskellige situation.

Også en stor tak til befolkningen her i Ilulissat, hvor der fra mange sider har været stort forståelse for situationen. Jeg giver også en stor forståelse for deres store irritation over røgen, men må også erkende, at vi gør alt for at afslutte for vores vanskellige slukningsarbejde, så hurtigt som muligt.

Med venlig hilsen
Jens Dahl
Beredskabschef, Avannaata Kommunia