airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Besøg fra Sermersooq udvalg endt som erfaringsudveksling

Kommuneqarfik Sermersooq’s Udvalg for Børn og Familie var i forbindelse med en orienteringsrejse i Nordgrønland på besøg i Avannaata Kommunia, hvor besøget endte som en erfaringsudveksling.
14. september 2020
Fra venstre: Aka Grønvold, direktør for Forvaltning forLæring, Ane Egede Mathæussen, udvalgsmedlem, Uju Petersen, formand for Udvalgfor Børn og Familie, Misu Benjaminsen, sekretær, Inge Olsvig Brandt,udvalgsmedlem, Gerda Fleischer, afdelingsleder samt Karen Lund Fleischer,fagchef.
Udvalget, der har mulighed for en årlig orienteringsrejse til udlandet, valgte i år at besøge kommunerne i Nordgrønland på grund af coronasituationen i udlandet. Udvalget havde besøgt Kommune Qeqertalik og lagde vejen forbi Avannaata Kommunia.

Orienteringsbesøget drejede hurtigt i retningen af en erfaringsudveksling, hvor både gæsterne og oplægsholderne spurgte ind til respektive kommuners måder at håndtere bestemte udfordringer på. Således kom dialogen ind på udfordringer med håndtering af børn anbragt uden for hjemmet, førtidspensionister og arbejdsledige under revalidering, hjemløse, turisme, udfordringer med at skaffe arbejdskraft under lønudbetalinger og meget mere.

Givtigt besøg

- Det er rigtig givtigt at kunne udveksle erfaringer, for jeg savner muligheden for at kunne udveksle erfaringer kommunerne imellem, som vi gjorde under det daværende KANUKOKA, sagde Ane Egede Mathæussen, udvalgsmedlem i Kommuneqarfik Sermersooq’s Udvalg for Børn og Familie.

Borgmester for Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen, og flertallet af direktionen var på orienteringsrejse i Uummannaq og kunne derfor ikke modtage gæsterne fra Kommuneqarfik Sermersooq. Fungerende fagchef i Forvaltningen for Familie, Karen Lund Fleischer, fortalte om arbejdet i forvaltningen, mens direktør for Forvaltning for Læring, Aka Grønvold, bidrog med generelle betragtninger og status over arbejdet i kommunen.

Inden selve præsentationen af arbejdet i Forvaltningen for Familie fik udvalgsmedlemmerne indblik i igangværende projekter i Kommunen. Her fik de blandt andet at vide, at et projekt om en ny bydel vest for Hotel Arctic var igangsat, at byggeriet af Isfjordscenteret kører som planlagt, men at projekterne om Nordlyscenteret er sat på stand by på grund af coronasituationen.

Gæsterne fra Kommuneqarfik Sermersooq var Uju Petersen, formand for udvalget for Børn og Familier samt medlemmerne Inge Olsvig Brandt og Ane Egede Mathæussen samt afdelingsleder for forebyggelsesafdelingen, Gerda Fleischer og Misu Benjaminsen, sekretær. To udvalgsmedlemmer, Knud Mathiassen og Hans Jukku Noahsen, deltog ikke på orienteringsrejsen.

Tekst og foto: Káte Hansen, khan@avannaata.gl