airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Patroner og andet eksplosivt affald

Det har gentagne gange været tilfældet, at ansatte ved affaldshåndteringen har fundet patroner og andet eks-plosivt affald, der er smidt sammen med almindeligt affald.
18. september 2020

Da dette er meget farligt og er forbudt ved lov, vil vi gerne bede borgerne om at undlade at smide eksplo-sivt affald sammen med det almindelige affald, og i stedet om at kontakte politiet.

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta

Teknikkikkut Ingerlatsivik

Upernavik