airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ekstrabevilling til beredskabet

Beredskabet har fået bevilliget ekstra midler, til at dække de store uforudsete udgifter, som dumpbran-den i Ilulissat i foråret, har medført.
12. oktober 2020

Beredskabet har fået tilført yderligere 7.832 mio. kr. Det har kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget godkendt. Beløbet svarer til de ekstraudgifter, som beredskabet har haft i forbindelse med branden på dumpen i Ilulissat, der startede den 20. maj og fortsatte til den 23. juni. Det omfattende slukningsarbejde, blev muliggjort af assistance fra andre kommuner, Air Greenland, Arktisk Kommando, og lokale entreprenører. Med undtagelse af Arktisk Kommando, har dette medført ekstra udgifter til lønninger, indkvartering og leje af materiel, helikopterflyvning og udgifter til nedbrudte pumper.

Beløbet er udregnet, og redegjort for, overfor økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, som har  godkendt ekstrabevillingen, så beredskabet fortsat kan udføre sine lovpligtige opgaver, uden at overskride budgettet.